Tuesday, June 30, 2009ใน ระยะรอบเดือนรอบหนึ่ง ๆ จะมีช่วงระยะเวลาไข่สุก ถ้าเราทราบว่าไข่ตกเมื่อไหร่ก็จะมีโอกาสหรือมีชีวิตท ี่จะผสมกับเชื้ออสุจิ ภายใน 24 ชั่วโมง ฉะนั้นหลังจากนั้นไปอีกจนถึงรอบเดือนหน้าก็จะปลอดภัย จากการตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว แต่ไม่ต้องการมีลูกก็ต้องคุมกำเนิด

การคุมกำเนิด มีหลายวิธีคือ วิธีถาวร ได้แก่ การทำหมันหญิง การทำหมันชาย ซึ่งทำหมันแล้วจะไม่มีบุตรเลย วิธีชั่วคราว ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด ห่วงยางอนามัย เมื่อเลิกใช้แล้วก็กลับมีบุตรได้ ส่วน การคุมกำเนิด ของหนุ่มสาวมีหลายวิธี แต่ละวิธีความเหมาะสมในการใช้แตกต่างกัน ตามจุดมุ่งหมาย และการยอมรับของร่างกายของแต่ละคน สำหรับคนหนุ่มสาวควรใช้แบบการคุมกำเนิดชั่วคราวจะดีท ี่สุด

การใช้ ถุงยางอนามัย คือ ปลอกยางบาง ๆ สำหรับสวมใส่อวัยวะเพศสืบพันธุ์ชายขณะที่เพศสัมพันธ์ กับฝ่ายหญิงเพื่อ ป้องกันการตั้งครรภ์ เป็นวิธีการคุมกำเนิดชั่วคราวที่ปลอดภัยวิธีหนึ่ง ใช้ง่าย มีประสิทธิภาพสูง ทั้งช่วยป้องกันกามโรค โรคเอดส์ ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ โดยกักกันน้ำอสุจิที่ฝ่ายชายหลั่งออกมาเมื่อมีความรู ้สึกทางเพศถึงจุดสุดยอด ไม่ให้ไหลเข้าไปในช่องคลอดฝ่ายหญิง การตั้งครรภ์จึงไม่เกิดขึ้น

การนับระยะปลอดภัย วิธีนี้ต้องทราบระยะการมีไข่สุกของฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นช่วงที่จะมีการปฏิสนธิได้ง่ายที่สุดควรเว้นจ ากการร่วมเพศในระหว่าง นั้น วิธีนับระยะปลอดภัยอย่างง่าย ๆ คือ งดการร่วมเพศ ระหว่างวันที่ 8 ถึง 20 ของรอบประจำเดือน ส่วนที่เรียกกันทั่วไปว่าก่อน 7 หลัง 7 คือ การให้ร่วมเพศก่อนมีประจำเดือนวันแรก 7 วัน และอีก 7 วัน นับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรกเท่านั้น ซึ่งจะใช้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อฝ่ายหญิงมีประจำเดือนสม่ำ เสมอคือประมาณทุก 28 วัน หากไม่สม่ำเสมอจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ง่าย

การหลั่งข้างนอก เป็น วิธีคุมกำเนิดใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100 % เพราะในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันอยู่นั้นก็จะมีการเคลื ่อนตัวของอสุจิออกมา บ้างแล้ว แม้จะไม่มากนักแต่จะทำให้ตั้งครรภ์ได้

ยาเม็ดคุมกำเนิด เป็น วิธีคุมกำเนิดชั่วคราวที่ได้ผลดีที่สุดและได้รับความ นิยมมากที่สุดเป็นวิธี ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก เพราะการกินยาเม็ดคุมกำเนิดจะทำให้ไม่มีการตกไข่ แต่ถ้าลืมทานยาเม็ดสำคัญคือกลาง ๆ แผง ก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ อย่างไรก็ตามมีข้อห้ามในคนที่เป็นโรคบางโรค เช่น คนที่เคยเป็น ดีซ่าน มาก่อน ตาเหลือง เป็นไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี หรือคนที่มีการปวดศีรษะไมแกรน หรือมีซีสตที่เต้านม เพราะ ฉะนั้นคนที่จะรับประทานยาคุมกำเนิดควรปรึกษาแพทย์ก่อ นเสมอว่ามีข้อห้ามในการ ใช้ยาหรือไม่ ไม่ควรซื้อกินเองเป็นระยะเวลานาน การลืมกินยายิ่งหลายวันยิ่งมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ง่าย เมื่อลืมกินยา 1 เม็ด ให้รับประทานทันทีที่นึกได้และรับประทานเม็ดต่อไปตาม เวลาปกติเมื่อลืมกินยา 2 เม็ด หรือมากกว่าให้กินยาต่อไปตามปกติจนหมดแผง ถ้ามีเพศสัมพันธ์กันระหว่างนี้ ต้องใช้วิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ใช้ถุงยางอนามัยจึงจะปลอดภัย ทางที่ดีควรกินยาเม็ดคุมกำเนิดให้เป็นเวลาเดียวกันทุ กวันโดยเลือกเวลาที่ เหมาะสมที่สุดที่คิดว่าไม่ลืม เช่น หลังอาหารเย็นหรือก่อนเข้านอนเพราะจะทำให้ฮอร์โมนอยู ่บนระดับสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่เลือดจะออกกระปริดกระปรอยระหว่า งกินยาได้ หรือถ้าคลื่นไส้ ก็อาจจะเกิดเวลาเรานอนหลับ

การกินยาคุมหลังจากมี เพศสัมพันธ์ เป็น วิธีที่ได้รับความนิยมในหมู่หญิงสาวในปัจจุบัน กินยาคุมแบบนี้ ควรกิน 2 เม็ด ทันทีหลังร่วมเพศ และก็ไม่เกิน 6 ชั่วโมงหลังร่วมเพศจริง ๆการรับประทานยาชนิดนี้มีข้อจำกัดใช้อยู่ในทางการแพท ย์จริง ๆ เพราะเราจะใช้ยาคุมชนิดนี้กรณีทีมีคดีข่มขื่น เหยื่อของการข่มขื่นจะได้ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ จึงจะได้รับประทานยาชนิดนี้ โดยทั่วไปแพทย์จะจ่ายยาชนิดนี้ก็ต่อเมื่อมีการพลาดเก ิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือนาน ๆ ที

ดัง นั้นขอแนะนำว่าถ้ามีการร่วมเพศหรือมีเพศสัมพันธ์สม่ำ เสมอ เช่น เกิน 2 -3 ครั้งต่อสัปดาห์ ควรรับประทานยาคุมกำเนิดชนิดแผง โดยรับประทานต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากถึง 99.5 % และก็ไม่ทำให้มีปัญหาเรื่องเลือดออกกระปริดกระปรอยด้ วย

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon