Sunday, June 28, 2009

ทายนิสัยจากการกิน

ทายนิสัยจากการกิน
ทายนิสัยจากท่าทางการกินอาหาร
นิสัยในการทานอาหารของคนเรานั้น
แตกต่างกันอย่างแน่นอนเพราะอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม
และการเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็ก...แต่ความแตกต่างนี้เอง
ที่ทำให้นำมาทายใจกันได้
จะแม่นยำอย่างไรแค่ไหนก็ต้องลองดูซินะ


ทานอาหารด้วยท่าทางอ้อยอิ่ง
สำหรับคนที่รับประทานอาหารอย่างอ้อยอิ่ง
ค่อยๆละเลียดทานทีละนิดๆนั้น
แสดงว่าเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจเก่ง
ต้องการให้คนอื่นสนใจตัวเองเสมอ
และยังเป็นคนที่ต้องการความรักและความเอาใจใส่อยู่เสมอ
เมื่อผูกพันกับใครมักจะยึดถือจริงจัง
และเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวมากกับเรื่องความรัก
ความสัมพันธ์
จะทนไม่ได้เลยหากถูกเฉยชาหรือไม่ได้
รับความไยดีจากคนที่รัก

ทานอาหารรวดเร็วแต่ไม่เลอะเทอะ
ส่วนคนที่ทานอาหารอย่างรวดเร็ว
แต่ก็ไม่ได้มูมมามเลอะเทอะ แสดงว่าเป็นคนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์
เป็นคนแอ็คทีฟ มีพลัง ชอบคิดชอบทำอะไรทีละหลายๆ
อย่างพร้อมกัน แต่ทำอะไรก็จะมีความเสี่ยงสูง
เนื่องจากเป็นคนใจร้อน คิดอะไรได้ก็ทำเลย
จนบางทีขาดความรอบคอบในการตัดสินใจ
นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องรายละเอียดอะไรนัก
มักให้ความสำคัญแต่กับเรื่องใหญ่ๆเท่านั้น
มีแนวโน้มว่ามักได้ทำงานระดับบริหารอยู่เสมอ

ทานอาหารอย่างตั้งใจ
คนที่ก้มหน้าก้มตาทานอาหารอย่างตั้งใจมากๆ
จนกว่าจะอิ่มแล้วค่อยทำอย่างอื่นนั้น
แสดงว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงที่จะพัฒนาปรับปรุง
ตัวเองให้ดีขึ้น ทั้งในด้านฐานะความเป็นอยู่หรือด้านอื่นๆ
เป็นคนที่มีความอดทน อดกลั้น เมื่อมีสิ่งไม่พอใจก็จะ
เงียบมากกว่าที่จะเอะอะโวยวายแสดงอารมณ์ออกมาให้คนอื่นเห็น

ทานอาหารมูมมาม
ส่วนคนที่ทานอาหาด้วยลักษณะนี้ มักจะเป็นคนที่
มีความปรารถนาต้องการสูงในทุกๆเรื่อง
เป็นคนที่ต้องการความเป็นหนึ่ง มีความฝักใฝ่เรื่อง
เกียรติยศมาก และยังเป็นคนที่ดื้อรั้น
แต่มักจะสับสนเกี่ยวกับความต้องการของตัวเอง

ทานอาหารอย่างมีชีวิตชีวา
สำหรับคนที่มักจะทานอาหารอย่างมีชีวิตชีวาประมาณว่า
ไม่ว่าทานอะไรก็จะดูอร่อยไปเสียหมดนั้น
แสดงว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน มีความอบอุ่น เป็นคนใจกว้าง
เปิดเผย
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทั้งของตัวเองและคนอื่น
เป็นที่ปรึกษาที่ดี มีคำแนะนำที่น่าทึ่งมาให้อยู่เสมอ
แต่จะไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จกับการทำงาน
ที่ต้องลงมือเอง นอกจากนี้
ยังเป็นคนที่รักอิสระ และชอบการผจญภัยอีกด้วย

ทานอาหารอย่างเบื่อๆ
คนที่เมื่อทานอาหารมักจะทานด้วยท่าทางเบื่อๆหน่ายๆนั้น
มีท่าทีเนือยๆแสดงว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง
มักมีความต้องการเร้นลับอยู่ในใจ แต่ไม่ค่อยยอม
ปริปากพูด
นอกจากนี้ยังเป็นคนช่างคิดช่างฝัน มีจินตนาการสูงและ
ชอบการอยู่ตามลำพัง เพื่อทำในสิ่งที่ตัวเองพอใจ
และยังเป็นคนที่มีโลกส่วนตัว ไม่ชอบให้ใครเข้ามา
ก้าวก่ายในเรื่องของตัวเอง
ไม่ว่าจะมีความสนิทสนมกันสักเท่าไหร่ก็ตาม
เมื่อรักใครก็จะฝังใจในรักนั้นจนเนิ่นนาน

ทานอาหารอย่างไม่พอใจ
ส่วนคนที่มักทานอาหารแบบไม่พอใจเสมอ
ไม่ติดที่รสชาติอาหาร ก็ติดที่บรรยากาศรอบๆ
หรือคนที่ร่วมโต้กันอยู่ด้วยแสดงว่าเป็นคนมีอารมณ์แปรปรวน
หรือเจ้าอารมณ์ก็ว่าได้
เป็นคนหงุดหงิดง่าย ปรับตัวไม่ค่อยเก่ง เป็นคนที่มี
มาตรฐานของตัวเอง แต่ไม่เชื่อในมาตรฐานของคนอื่น
แต่ก็ต้องการความรักความเข้าใจจากคนอื่นเสมอ

ทานอาหารอย่างเรียบร้อย
คนที่ทานอาหารเรียบร้อยนั้น มักจะเป็นคนที่ใจอ่อน
แต่มีความระวังตัว เป็นคนที่อยู่ในระเบียบวินัย
ให้ความเคารพต่อกฎเกณฑ์ทางสังคม รู้จักกาลเทศะ
และเป็นผู้ที่คนอื่นเดาใจยาก ให้ความเค้ารพผู้ใหญ่
และมีแนวคิดในเรื่องความกตัญญู และยังให้
ความสำคัญกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมารยาทสังคม

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon