Friday, June 12, 2009

คำศัพท์พื้นฐานที่ชาว PSP ควรทราบ


1. PSP [Playstation Portable]
เครื่องเล่นเกมส์ของบริษัทโซนี่ ที่เน้นรูปแบบของเครื่องเล่นเกมส์แบบพกพา
รูปร่างหน้าตาก็แบบที่เราๆท่านๆมีกันในครอบครองหรือกำลังอยากเป็นเจ้าของนี่แล
ซอฟแวร์ หรือตัวเกมส์ที่ใช้กับเครื่อง PSP จะอยู่ในรูปของแผ่น UMD ที่เราเรียกกันติดปากว่า แผ่นแท้
แต่ปัจจุบัน มีผู้พัฒนาให้สามารถอ่านเกมส์จากไฟล .iso ที่บรรจุลงใน Memory Stick แทนการใช้แผ่น UMD
หรือที่เราเรียกกันว่า เล่นก๊อบ นั่นเอง จึงเป็นที่นิยมของนักเล่น PSP หมู่มากเพราะไม่ต้องซื้อหาแผ่น UMD ที่ราคาสูง2. FW [Firmware]
คือระบบประฏิบัติการของเครื่องเล่นเกมส์ PSP
เครื่อง PSP ทุกเครื่องจำเป็นต้องมี FW เพื่อให้เครื่องสามรถทำงานได้
สามารถเปรียบเทียบได้กับทำนองที่คอมพิวเตอร์ ต้องมีการลง Window, Linux หรือ MacOS ไว้เพื่อให้อุปกรณ์นั้นสามารถทำงานต่างๆได้
วิธีเช็ค FW ของเครื่อง PSP นั้นๆ สามารถเช็คได้ที่
Setting > System Setting > System Information

โดยปัจจุบัน FW จะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจากทาง Sony
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเครื่อง PSP
และยังเป็นการยับยั้งปัญหาการใช้ซอฟแวร์เกมส์ที่ละเมิดลิขสิทธิอีกทางหนึ่ง
จึงทำให้มี FW แบ่งออกเป็น 2 ประเภทในปัจจุบันคือ OFW และ CFW3. OFW [Official Firmware]
คือระบบประฏิบัติการของเครื่องเล่นเกมส์ PSP ที่เป็นตัวต้นฉบับของแท้จากทาง Sony โดยตรง
จะเป็น FW ที่มีติดอยู่กับเครื่อง PSP ทุกเครื่องตั้งแต่ออกจากโรงงาน Sony มา
ซึ่ง FW ประเภทนี้จะไม่สามารถเล่นเกมส์ .iso จาก memory stick ได้
สามารถเล่นเกมส์ได้จากแผ่น UMD แท้เท่านั้น
พูดง่ายๆคือ เล่นแท้อย่างเดียว เล่นก๊อบไม่ได้
ลักษณะของ OFW จะเป็นตัวเลขรุ่น และไม่มีตัวอักษรใดๆตามหลังเช่น 2.71 หรือ 3.724. CFW [Custom Firmware]
คือระบบประฏิบัติการของเครื่องเล่นเกมส์ PSP ที่ดัดแปลง แก้ไขมาจากตัว OFW อีกทีโดย Hacker ชาติต่างๆ
เพื่อมุ่งหวังให้เครื่อง PSP นั้นๆสามารถอ่านไฟล .iso ซึ่งคัดลอกข้อมูลจากแผ่น UMD ลงมาบรรจุไว้ใน memory stick แทน
ดังนั้น CFW จึงมีจุดประสงค์ในการทำเพื่อ เล่นก๊อบ นั่นเอง ทำให้ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องซื้อแผ่น UMD แท้มาเล่นกับเครื่อง PSP
สิ่งที่ต้องลงทุนหลักๆก็คือ Memory Stick สำหรับบรรจุไฟล .iso
ลักษณะของ CFW จะเป็นตัวเลขรุ่น และมีตัวอักษรตามหลังเช่น 3.40OE-A หรือ 3.71M33-35. UMD [Universal Media Disc]
คือแผ่นบันทึกข้อมูล ที่มีความจุโดยประมาณที่ 1.8 GB
เป็นแผ่นบรรจุข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะสำหรับบริษัท Sony โดยข้างในจะบรรจุเกมส์ หรือภาพยนต์เอาไว้
เพื่อนำไปใช้กับเครื่อง PSP หรือที่เราเข้าใจกันก็คือ แผ่นเกมส์ หรือ แผ่นหนัง สำหรับ PSP นั่นเอง

ในปัจจุบัน ยังไม่มีการผลิต แผ่นก๊อบ ของ UMD ออกมาอาจจะเนื่องจากปัญหาด้านต้นทุนที่สูง
จึงทำให้ ณ เวลานี้ ยังไม่มีคำว่า แผ่นก๊อบ สำหรับเครื่อง PSP แต่มีเพียงการจำลองข้อมูลต่างๆใน UMD
ออกมาในรูปของไฟล .iso และนำไฟล .iso นั้นไปบันทึกใน memory stick เพื่อเรียกใช้แทนการใช้ UMD แท้ๆ6. ISO / CSO
จริงๆแล้ว iso คือไฟล Media Image หรือไฟลจำลองข้อมูลต่างๆประเภทหนึ่ง
ซึ่งโดยปกติแล้วจะจำลองมาจากสื่อบันทึกจำพวก แผ่น CD หรือ DVD โดยตรง
เหตุผลก็เพื่อต้องการแปลงให้แผ่น CD หรือ DVD ที่เป็นรูปธรรมนั้น
กลายมาเป็นไฟลที่มีนามสกุลไฟล .iso หรือในรูปของนามธรรมแทนแผ่น CD หรือ DVD ที่จับต้องได้นั่นเอง

ในวงการของ PSP ไฟล .iso เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการจำลองข้องมูลในแผ่น UMD
เพื่อที่จะนำไปใช้กับ CFW ทำให้สามารถเล่นเกมส์ หรือภาพยนต์ต่างๆของ PSP
โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีแผ่น UMD แท้ของเกมส์นั้นๆ
สรุป การใช้ไฟล .iso เล่นกับเครื่อง PSP จึงเท่ากับที่เราเรียกกันติดปากว่า เล่นเก๊อบ นั่นเอง
โดยแทนที่จะอ่านจากแผ่น UMD โดยตรง ก็นำ .iso ไฟลนั้นไปใส่ใน Memory Stick แล้วเรียกใช้แทน

ส่วน CSO นั้นก็คือรูปแบบหนึ่งของไฟล ISO แต่มีการบีบอัดให้มีขนาดไฟลที่เล็กลง
เพื่อการใช้เนื้อที่เม็มให้น้อยลง แต่มีวิธีใช้เหมือนกันทุกประการ7. MS [Memory Stick]
เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่เป็นแบบเฉพาะของ Sony
ปัจจุบันมีการผลิตออกมาหลายแบบ แต่แบบที่ใช้กับเครื่อง PSP จะเรียกว่า Memory Stick Pro Duo
ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบธรรมดา และแบบ HiSpeed ที่มีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงกว่า

MS มีหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆที่ใช้ในเครื่อง PSP เช่น รูปภาพ รูปถ่าย เซฟของเกมส์ต่างๆ ไฟลภาพยนต์นามสกุล .mp4 และ ไฟล .iso
ถ้าเราเปรียบ PSP เป็นคอมพิวเตอร์ MS จะมีค่าเท่ากับ Hard Drive ของ PSP
ดังนั้น การที่เรามี MS ที่มีความจุสูงก็จะสามารถเก็บเกมส์ .iso รูปภาพ หรือไฟลภาพยนต์ได้เยอะ
แต่ราคาก็จะสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของเราเอง

วิธีเช็คว่าเม็มนั้นๆเป็นของแท้หรือไม่
ให้เข้าที่ Game > Memory Stick กดสามเหลี่ยม เลือก Information
ดูหัวข้อ Magic Gate ว่า Support หรือไม่ ถ้า Support คือเม็มแท้ ถ้าเป็น UnKnow หรือ อื่นๆคือเม็มปลอม8. EBOOT.PBP
คือไฟลสำหรับเปิดโปรแกรมต่างๆใน PSP เท่าที่ผมเข้าใจน่าจะเปรียบเทียบได้กับ .exe ในคอมพิวเตอร์ PC
เราจะเห็น EBOOT.PBP เกี่ยวข้องกับ PSP ในรูปของโปรแกรมต่างๆ อาธิเช่น ไฟลที่ใช้สำหรับ Up-Down FW
หรือไฟล Emulater ของเครื่องเล่นต่างๆที่เล่นผ่านเครื่อง PSP

แต่โดยปกติแล้ว พวกเราจะคุ้นหน้าไฟล EBOOT.PBP นี้ในเรื่องของการเล่นเกมส์ PS1 บนเครื่อง PSP
ซึ่งจะใช้วิธีการแปลงไฟล .iso ที่จำลองมาจากแผ่น CD ของเกมส์จากเครื่อง PS1
มาเป็นรูปของไฟล EBOOT.PBP
แล้วนำไฟล EBOOT.PBP ที่ได้จากการแปลงนั้น ไปใส่ใน MS แล้วเล่นผ่าน PSP9. Down/Up FW [Downgrade Firmware/Upgrade Firmware]
คือขั้นตอนการ ลด-เพิ่ม รุ่นของ FW ปัจจุบัน เพื่อเปลี่ยนไปยังรุ่นที่ เก่า-ใหม่ กว่าเดิม
โดยที่ต้องเข้าใจก่อนว่า ทาง Sony ก็จะมีการอัพ OFW แท้ๆของเขาเรื่อยๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้ CFW เก่าๆสามารถเล่นเกมส์ใหม่ๆที่ออกมาได้
โดยที่คนที่เล่น OFW และเล่น UMD แท้นั้นจะไม่มีปัญหาเนื่องจาก ในแผ่นเกมส์ UMD เกมส์ต่างๆจะมีตัวอัพเกรด OFW ติดมาให้เสมอๆ
คนที่เล่น UMD แท้จึงสามารถอัพเกรด FW จากแผ่นที่ซื้อมาได้เลย จึงเล่นเกมส์ใหม่ๆได้โดยไม่มีปัญหา
แต่คนที่เล่น CFW แบบเล่น .iso จากเม็ม จึงต้องคอยตามข่าวการอัพเกรด CFW จาก Hacker ท่านต่างๆ
เพื่อให้สามารถเล่นเกมส์ใหม่ๆได้ทัดเทียมกับ OFW

การ Downgrade นั้น ส่วนใหญ่จะใช้กับการแก้ไขเครื่องที่ FW มีปัญหา
โดย Down ลงไปรุ่นที่ต่ำกว่าแล้วอัพกลับขึ้นมาอีกที ทำนองเดียวกับการลง Window ใหม่ใน PC เพื่อให้ได้ค่าต่างๆใหม่ที่ไม่มีอาการเสียหายเดิมอยู่
และอีกกรณีคือการแก้ไข OFW บางรุ่นเช่น 2.71 เป็น CFW จำเป็นจะต้อง down ลงไปที่รุ่น 1.5 ก่อนแล้วค่อยอัพเป็น CFW รุ่นใหม่ต่างๆ10. XMB [Cross Menu Bar]
คือหน้าจอของระบบประฏิบัติการ ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Sony
ที่ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆของ Sony เช่น PS3 และ PSP
เปรียบได้กับหน้าจอของ PC หรือ Desktop
พูดให้เข้าใจง่ายๆคือ XMB ก็คือหน้า Desktop ของ PSP นั่นเอง
โดยที่รูปแบบ หน้าตาของ XMB แบบต่างๆจะเรียกว่า Theme
ซึ่งสามารถเปลี่ยงแปลงได้หลากหลายตามต้องการ11. CXMB [Custom Cross Menu Bar]
คือการแก้ไข หน้าตาของ XMB ให้มีรูปแบบตามที่ต้องการ
โดยการแก้ไข Theme ต้นฉบับของ PSP ผ่านทางไฟลที่ควบคุม Theme ใน Flash0
ดังนั้น ผู้ที่จะทำต้องมีความเข้าใจและชำนาญการแก้ไข Flash0
มิเช่นนั้น Flash0 อาจเสียหายและเครื่อง PSP ก็จะ Brick ในที่สุด12. PTF [PSP Theme File]
คือไฟลที่เป็นเซ็ทของ รูปแบบของ XMB สำหรับเปลียนหน้าตา XMB ให้เป็นแบบอื่นๆตามที่ต้องการ
การใช้ PTF เพื่อเปลี่ยน Theme จะให้ผลเท่ากับการทำ CXMB แต่จะมีความปลอดภัยสูงมาก
เพราะไม่ต้องเข้าไปแก้ไขอะไรใน Flash0 เลย แต่สามารถใช้ได้กับ FW รุ่น 3.71 ขึ้นไปเท่านั้น
สำหรับรุ่นที่ต่ำกว่า 3.71 ต้องใช้วิธี CXMB เท่านั้น

การใช้งานไฟล PTF สามารถทำได้โดยนำไฟล .ptf ที่ได้มาไปใส่ไว้ที่โฟลเดอร์ /PSP/THEME
จากนั้นสามารถเลือกเปลี่ยนรูปแบบต่างๆได้ที่ Setting > Theme Setting บนหน้าจอ XMB13. RCM [Recovery Mode]
เป็นของคู่กันกับ CFW และแน่นอนว่า Recovery Mode นี้จะไม่มีอยู่ใน OFW
RCM คือส่วนที่ใช้ปรับแต่งค่าต่างๆของตัวเครื่อง PSP
อาธิเช่น การตั้งให้ไม่แสดงหน้าจอโลโก้ Sony Entertainment ตอนที่เปิดเครื่อง
การตั้งความเร็วของ CPU เครื่องให้มีความเร็วในการอ่าน UMD หรือ ISO ตามต้องการ การตั้งความเร็วของการทำงานบนหน้าจอ XMB
รวมถึงการเข้าไปเพื่อเปิด-ปิด Plugin ต่างๆของเครื่อง PSP ก็ต้องเข้ามากระทำการใน RCM นี้

การเข้า RCM สามารถทำได้โดยการปิดเครื่องให้สนิทก่อน [ดันปุ่ม Power ขึ้นค้างไว้จนเครื่องดับ]
จากนั้นกดปุ่ม R ค้างเอาไว้และเปิดเครื่องอีกครั้ง จนกว่าจะเห็นหน้าจอ RCM จึงค่อยปล่อยปุ่ม R14. Plugin
คือโปรแกรมเสริม เล็กๆ ที่เพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ PSP ให้มากขึ้น
อาธิเช่น Cwcheat, SVCapture, VSH และอื่นๆ
การเปิด-ปิด Plugin หลังจากลงไว้แล้ว สามารถเข้าไปจัดการได้ในโหมด RCM
ไฟลต่างๆของ Plugin จะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ /seplugin ที่ Folder นอกสุดของเม็ม15. Cwcheat
คือ Plugin ยอดนิยมที่ใช้สำหรับใส่โค๊ตโกงเกมส์ สำหรับเครื่อง PSP
เปรียบเทียบได้กับ Action Replay ในสมัยก่อนโน้นที่ใช้กับ PS1
เช่นเดียวกัน AR2 ARMax และ Code Breaker ที่ใช้กับ PS216. SVCapture
เป็น Plugin ที่ใช้สำหรับจับภาพที่แสดงผลอยู่ ณ เวลานั้นบนหน้าจอ PSP
แล้วเซฟออกมาเป็นไฟลรูปภาพ และบันทึกเอาไว้ในเม็ม เพื่อนำมาใช้ตามต้องการ17. VSH
เป็น Plugin ที่แสดงผล ตัวเลือกข้างในโหมด RCM บางข้อ ให้แสดงผลได้ทันทีบนหน้า XMB
ซึ่งจะมีประโยชน์ตรงที่ทำให้เราสามารถแก้ไขค่าต่างๆในโหมด RCM โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในโหมด RCM
เช่นการปรับแต่งความเร็วเครื่อง หรือการสั่ง Shutdown, Sleep Mode หรือ Restart18. Shutdown
คือการปิดเครื่อง PSP แบบที่ปิดสนิทจริงๆ จบการทำงานทุกอย่าง ณ เวลานั้น
ทำได้โดยการเลื่อนปุ่ม Power ทางด้านขวามือของเครื่องขึ้น และดันค้างเอาไว้จนกว่าเครื่องจะดับ
ซึ่งสามารถใช้ VSH Menu ในการสั่งได้สำหรับ FW ใหม่ๆที่ลง VSH Plugin แล้ว19. Hard Shutdown
คือการปิดเครื่อง PSP แบบที่ปิดสนิทจริงๆ จบการทำงานทุกอย่าง ณ เวลานั้น
แต่ต่างจากการ Shut Down ปกติตรงที่จะใช้เมื่อเครื่องเกิดอาการค้างไปเฉยๆ โดยที่ไม่สามารถกด Home ออกมาที่หน้า XMB ได้

วิธีการ Hard Shutdown ทำได้โดยการเลื่อนปุ่ม Power ทางด้านขวามือของเครื่องขึ้น และดันค้างเอาไว้จนกว่าเครื่องจะดับ
โดยที่จะใช้เวลาในการดันค้างนานกว่าการ Shut Down ปกตินิดหน่อย [ราวๆ 5 วินาทีโดยประมาณ]
20. Sleep Mode
คือการปิดเครื่อง PSP แต่ไม่ปิดโปรแกรมหรือเกมส์ต่างๆที่กำลังทำงานอยู่ ณ เวลานั้น
โดยจะมีการใช้งานพลังงานของแบ็ตเตอรี่เล็กน้อย
และเมื่อเรากลับมาใช้เครื่องอีกครั้ง สามารถเล่นเกมส์ หรือใช้งานโปรแกรมต่างๆต่อเนื่องจากที่เข้า Sleep Mode ได้ทันที

การเข้าสู่ Sleep Mode สามารถทำได้โดยการดันปุ่ม Power ขึ้นเพียงครั้งเดียวและไม่ต้องดันค้างไว้
หน้าจอเครื่องจะดับไปเอง และถ้าต้องการออกจาก Sleep Mode ก็ให้ดันปุ่ม power ขึ้นและไม่ต้องค้างอีกครั้ง
สามารถใช้ VSH Menu ในการสั่งได้สำหรับ FW ใหม่ๆที่ลง VSH Plugin แล้ว21. Restart
คือการปิดเครื่องแล้ว เปิดเครื่องอีกครั้งตามปกติ
โดยต้องปิดเครื่องแบบ Shutdown ไม่ใช่ Sleep Mode แล้วเปิดเครื่องอีกครั้งตามปกติ
ซึ่งสามารถใช้ VSH Menu ในการสั่งได้สำหรับ FW ใหม่ๆที่ลง VSH Plugin แล้ว22. Flash0
คือหน่วยความจำที่ติดอยู่กับตัวเครื่อง PSP
พอจะเทียบเคียงได้กับ Drive C ของเครื่อง PC
ใช้สำหรับเก็บข้อมูลสำคัญๆของเครื่อง PSP เช่น FW
เป็นส่วนที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษมากๆ และไม่ควรเข้าไปแก้ไขอะไรโดยที่ไม่มีความรู้
เพราะจะทำให้เครื่องเสียหาย จนถึงขั้นไม่สามารถกู้กลับมาให้ใช้งานได้ หรือ Brick

การเข้าสู่ส่วนของ Flash0 สามารถทำได้โดยการเข้า RCM เลือก Toggel USB Flash0
จากนั้นต่อสาย USB จาก PSP เข้ากับ PC
จะเห็นโฟลเดอร์ดีดขึ้นมา พร้อมข้อมูลของ Flash0 ข้างใน23. Flash1
คือส่วนที่เก็บการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง PSP
พอจะเทียบได้กับ Registry ของ Window บน PC
การเข้าสู่ส่วนของ Flash1 สามารถทำได้โดยการเข้า RCM เลือก Toggel USB Flash1
จากนั้นต่อสาย USB จาก PSP เข้ากับ PC
จะเห็นโฟลเดอร์ดีดขึ้นมา พร้อมข้อมูลของ Flash1 ข้างใน24. Format Flash1
ในบางครั้ง เมื่อเราใช้งานเครื่อง PSP ไประยะหนึ่ง
Flash1 อาจมีอาการรวนได้บ้าง ซึ่งอาจจะเกิดจากการทำ Hard Shutdown หรืออื่นๆ
จึงต้องมีการทำการ Format Flash1
โดยสามารถทำได้โดย
เข้า RCM > Advance > Format Flash1 and Reset All Setting
จากนั้นออกจาก Recovery Mode
เมื่อเครื่อง Restart แล้วจะ Blue Screen 1 ครั้ง กดตกลงไป
เมื่อเครื่อง Restart อีกหนึ่งครั้ง จะได้ตั้งค่าเครื่องใหม่เป็นอันเสด

ในกรณีที่ FW เก่าหน่อย และไม่มีคำสั่ง Format Flash1 เอาไว้ให้ใน RCM
ให้เข้า RCM > Toggle USB Flash1 ต่อสายกับ PC
จะเห็นโฟลเดอร์ดีดขึ้นมา ในนั้นมีไฟล config อยู่ 1 ไฟล ลบไฟลนั้นทิ้งไฟลเดียว
แล้วออกจาก PC และ Recovery Mode
เมื่อเครื่อง Restart แล้วจะ Blue Screen 1 ครั้ง กดตกลงไป
เมื่อเครื่อง Restart อีกหนึ่งครั้ง จะได้ตั้งค่าเครื่องใหม่เป็นอันเสด

ข้อควรระวัง การ Format Flash1 ไม่ใช่การคลิกขวาที่ไดรฟของ Flash1 ทาง PC แล้วเลือกคำสั่ง Fomat
ดังนั้นห้ามทำเด็จขาด เพราะอาจทำให้เครื่อง PSP ของคุณ Flash1 เสียแบบถาวรได้25. Brick
คืออาการของเครื่อง PSP ที่เสียหายจนไม่สามารถใช้การได้
และมีสภาพไม่ต่างกับก้อนอิฐ 1 ก้อนตามชื่อเรียกอาการ
โดยปกติแล้วจะใช้เรียกเฉพาะกับกรณีที่เสียหายในส่วนของ FW ซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้โดยขาดความเข้าใจ
หรือการผิดผลาดระหว่างการแก้ FW ไม่ว่าจะเป็นการ Up หรือ Down

ดังนั้น การ Up หรือ Down FW จะมีความเสี่ยงต่อการ Brick จึงต้องทำอย่างมั่นใจและมีสติเสมอ
ส่วนอาการเสียหายที่เกิดจากการแตก หัก ชำรุดของเครื่อง PSP จะไม่ใช้คำว่า Brick26. Semi Brick
คืออาการของเครื่อง PSP ที่เสียหายในส่วนของ FW คล้ายกับการ Brick
แต่ยังพอจะสามารถหาทางแก้กลับมาได้ โดยช่างผู้ชำนาญการ27. Pandora
อีกชื่อที่ชาว FF ชอบใช้แทนความหมาย Pandora คือ Panda หรือ แพนด้า
คืออุปกรณ์การแก้ OFW ให้เป็น CFW ได้ทุกเวอร์ชั่นของ OFW
ประกอบด้วยเม็มที่บรรจุโปรแกรมสำหรับแก้ไข
และแบ็ทแบบพิเศษที่ใช้เฉพาะในการทำงานของ Pandora เท่านั้น
เวอร์ชั่นปัจจุบันของ OS Pandora มีชื่อว่า Despertar del Cementerio V3
ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์ทั้ง FAT และ SLIM
นอกจากนี้ Pandora ยังสามารถเอาไว้ใช้แก้อาการ FW เสียหายในบางอาการได้เช่นกัน28. PMP [PSP Media Player]
เป็นโปรแกรม สำหรับรองรับไฟลภาพยนต์ .pmp ที่ใช้ในเครื่องเล่น PSP
มีลักษณะไม่ต่างจากไฟลภาพยนต์ทั่วไปมากนัก
การจะชมภาพยนต์ผ่านไฟล .pmp บนเครื่อง PSP ได้
จะต้องมีโปรแกรมสำหรับเล่นไฟล .pmp ไว้ในเครื่อง PSP ด้วย และไฟลภาพยนต์นั้นต้องถูกแปลงรหัสเป็น .pmp แล้ว
ซึ่งต่างจากการใช้งานไฟล .mp4 ที่สามารถเล่นได้เลยผ่านหัวข้อ Movie ของ PSP
เพียงแต่ว่าไฟล .mp4 นั้นๆจะต้องผ่านการแปลงรหัสเป็น .mp4 สำหรับ PSP โดยเฉพาะเช่นกัน29. MP4 [MPEG-4 Part 14] - เอื้อเฟื้อข้อมูลโดยคุณ thanayot
เป็นไฟล์ มัลติมีเดีย ประเภทหนึ่ง ส่วนมากเป็น ไฟล์ภาพยนต์
ในเรื่องของคอมพิวเตอร์และ Internet จะใช้ ในการ Streaming [ถ่ายทอดสด] ด้วย
แต่ในเรื่องของ PSP จะหมายถึง ไฟล์ภาพยนต์ที่อัดหรือ แปลง
เพื่อที่จะเล่นได้ใน PSP โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วยใดๆ
แต่ว่าไฟล .mp4 นั้นๆจะต้องผ่านการแปลงรหัสเป็น .mp4 สำหรับ PSP โดยเฉพาะก่อน
วิธีการใช้งานไฟลภาพยนต์ .mp4 ใน PSP ทำได้โดย
นำไฟล์ .mp4 ที่ได้มาใส่ไว้ใน /VIDEO ได้เลย
เวลาจะดู ก็ไปเปิดไฟล .mp4 ที่หัวข้อ VIDEO > Memory Stick ได้เลยครับ
นอกจากนั้น เวลาที่ดู สามารถกดสามเหลี่ยม เพื่อเรียกดูแผงควบคุม
ขึ้นมาเพื่อปรับแต่งค่าต่างๆเช่น เสียง และภาพ30. Homebrew - เอื้อเฟื้อข้อมูลโดยคุณ thanayot
คือโปรแกรมที่คนทั่วไป ภาษาเกมส์โชว์เรียก คนทางบ้าน ทำขึ้นมาเอง [ไม่ใช่ทำจาก Sony โดยตรง]
โดยใน PSP จะหมายถึง โปรแกรมต่างๆ ที่ไม่ใช่ตัวเกมส์ PSP เช่น PMPAdcance
หรือพวก Emulator [โปรแกรมจำลองเกมส์จากเครื่องเล่นอื่นๆ] ทั้งหลายที่ไว้เล่นใน PSP
อาธิเช่น NesterJ ที่เป็นตัวจำลงเกมส์เครื่อง Famicom มาเล่นบน PSP ก็จัดเป็น Homebrew ตัวหนึ่งเช่นกัน31. Root [MS Root] - แนะนำศัพท์เพิ่มเติมโดยคุณ halleluja
Root แปลตามศัพท์หมายความว่า ราก แก่นแท้ ที่เริ่มต้น หรือต้นตะกลู
ดังนั้น คำว่า Root ในเรื่องของ PSP จะใช้พูดถึงโฟลเดอร์แรกสุดของ MS
ซึ่งเป็นโฟลเดอร์แรกสุดที่คุณอยู่บน PC หลังจากที่คุณต่อสาย USB ของ PSP
เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ PC แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กเข้าไปที่ไดรฟของ MS นั้น

ตัวอย่าง
เรามักได้ยินคำแนะนำว่า "เอาไฟลนั้น ไฟลนี้ไปวางที่ Root\PSP\GAME"
ถ้า PC คุณมี 2 ไดรฟ ณ ปัจจุบัน คือ Drive C และ Drive D
เมื่อคุณต่อสาย USB ของ PSP เข้าไป MS ของคุณจะถูก PC เห็นเป็น Drive E
พอคุณดับเบิ้ลคิลกเข้าไป ตรงที่อยู่ของคุณก็จะเป็น E:\ ตรงนี้ล่ะคือ Root ของ MS ของคุณ
ก็ให้คุณเอาไฟลเข้าไปวางที่ E:\PSP\GAME\...วางตรงนี้...
อนึ่ง ตัวอักษรที่ระบุไดรฟของ MS สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนไดรฟที่ PC คุณมี ณ เวลานั้น
และคำว่า Root เคยพบบางท่านใช้คำว่า MS แทนเช่นกัน เช่น MS\PSP\GAME\32. Bit [Bittorrent]
คือรูปแบบของการโอนถ่ายข้อมูลแบบ P2P [Peer-to-Peer] ประเภทหนึ่ง
โดยคุณจะต้องมีโปรแกรมสำหรับใช้ในการ ดูด [ดาวน์โหลด] และ ปล่อย [อัพโหลด]
ซึ่งมีหลายโปรแกรม แต่ที่ผมใช้และแนะนำคือ uTorrent
โดยเราสามารถโหลดโปรแกรมนี้มาใช้ได้ฟรีที่เวป http://www.utorrent.com/

วงจรของ Bittorrent จะประกอบด้วยคนสามกลุ่ม คือ Peer, Seed และ Tracker
Peer คือผู้ดูดไฟล
Seed คือผู้ปล่อยไฟล
Tracker คือ ตัวกลางระหว่าง Peer และ Seed เป็นผู้ให้บริการเนื้อที่เวป สำหรับคนสองกลุ่มมาเจอกัน
โดย ผู้ที่จะปล่อยไฟล ต้องสร้างไฟลนามสกุล .torrent ขึ้นมาจากไฟลในเครื่องตัวเอง
จากนั้นนำไฟล .torrent ที่เป็นตัวนำทางนี้ไปฝากไว้ที่เวป Tracker
เมื่อ ผู้ดูดไฟล ต้องการไฟลที่ผู้ปล่อยต้องการแจก ก็จะมาเซฟเอาไฟลนำทางนี้ไปจาก Tracker
และนำไปใช้กับโปรแกรม Bittorent ต่างๆเพื่อเริ่มดาวน์โหลด

จุดเด่นของการโหลดแบบ Bittorrent คือสามารถโอนถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่ๆได้
โดยที่อัตราที่ไฟลจะเสียแทบไม่มีเลย ถ้าไฟลต้นทางไม่ได้เสียอยู่ก่อนแล้ว
และผู้อัพไฟลไม่จำเป็นต้องนั่งอัพไฟลทั้งไฟลขึ้นไปบนเซิฟไหนซักที่จนเสร็จในคราวเดียว
เพียงแค่ปล่อยเครื่องและโปรแกรมทำงานเอาไว้ ผู้ดูดก็จะมาดูดไฟลได้เองเรื่อย จนกว่าจะเสร็จ
และยิ่งถ้ามีจำนวนคนที่โหลดเสร็จแล้วมากขึ้น และแต่ละคนกลายสภาพจากผู้ดูดเป็นผู้ช่วยปล่อย
การดาวน์โหลดของคนต่อๆไปก็จะยิ่งเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ
ดังนั้น มารยาทที่สำคัญในวงจร Bittorrent คือการแบ่งปัน ไม่หนีหายไปทันทีเมื่อโหลดเสร็จ

เนื่องจาก Bittorrent เป็นการอัพ-ดาวน์ไฟลที่สนับสนุนไฟลขนาดใหญ่มากๆ
จึงเข้ามามีความเกี่ยวข้องกับ PSP ตรงที่ ผู้คนทั่วไปจะแบ่งปันไฟล ISO กันผ่านทาง Bittorrent
เพราะเกมส์ PSP โดยมากจะมีขนาดหลายร้อย MB จนถึง GB
การอัพไฟลขึ้นเซิฟเวอร์ซักที่ตรงๆจึงค่อนข้างยากและใช้เวลามากในคราวเดียว

เวปไซทที่เป็น Free Tracker แบบไม่กำหนดอัตราการอัพ-โหลดไฟล ที่ผมใช้บ่อยๆคือ
http://www.mininova.org
http://www.gamestorrents.com
ซึ่งจริงๆมีอีกมากมาย

ส่วนแบบที่ไม่ใช่ Free คือคุณต้องสมัครสมาชิคก่อน จึงสามารถอัพ-โหลดไฟลได้
รวมทั้งยังต้องบริหาร Ratio ของตัวเอง ให้ไม่ต่ำกว่าที่ทางเวปเขากำหนด
โดยคำนวนได้จากขนาดไฟลทั้งหมดที่ อัพโหลด หารด้วย ดาวน์โหลด
ดังนั้น ถ้าคุณเอาแต่โหลดไฟลอย่างเดียว ไม่อัพไฟลคืนให้คนอื่นในเวป Tracker นั้นๆ
จน Ratio ต่ำกว่าที่กำหนด คุณก็จะโหลดไฟลไม่ได้ หรือ โดนเตะออกจากเวปทันที33. Emu [Emulator]
ในความหมายของวงการเกมส์ คาดว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จักกันพอสมควรแล้ว
Emu คือการจำลองเครื่องวีดีโอเกมส์หนึ่งๆ ไปเล่นบนเครื่องเล่นอื่นๆที่ไม่ใช่เครื่องเล่นนั้น
โดยมากจะเป็นการเล่นเครื่องเล่นวีดีโอเกมส์อื่นๆบน PC
อาธิเช่น RockNESX ที่เป็น Emu ที่ทำให้เราสามารถเล่นเกมส์เครื่อง Famicom บน PC ได้

Emu จะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 2 อย่างเสมอ คือตัว Emulator และ Rom
Emulator - คือซอฟแวร์ ที่เป็นตัวจำลอง เครื่องเล่น นั้นๆ เรียกง่ายๆว่า ตัวจำลองเครื่อง
Rom - คือซอฟแวร์ ที่เป็นตัวจำลอง ซอฟแวร์เกมส์ ของเครื่องต่างๆ เรียกง่ายๆว่า ตัวจำลองเกมส์
หลักการใช้งาน Emu ต่างๆนั้นก็ไม่ต่างจากการใช้งานเครื่องวีดีโอเกมส์นั้นตามจริงคือ
เราต้องเปิดเครื่อง [เปิด Emu] แล้วจึงค่อยเปิดเกมส์ [ใช้ Emu เปิด Rom]

Emu เกี่ยวข้องกับ PSP ตรงที่ PSP มีความสามารถที่จะใช้งาน Emu ต่างๆได้
ด้วยระบบ Emu ต่างๆที่ PSP รองรับ ไม่ว่าจะเป็น
NES [Famicom]
SNES [Super Famicom]
Mega Drive
Game Boy
Game Boy Advance
N64 [Nintendo 64]
PS1
CPS2 [ตู้ Arcade]
และ/หรือ อื่นๆเหล่านี้ ทำให้ PSP ถือได้ว่าเป็นเครื่องเล่นเกมส์พกพาที่น่าสนใจมาก
ไม่ต่างอะไรจากการซื้อเครื่องเพียงเครื่องเดียว แต่มีคอเล็คชั่นเครื่องเก่าๆให้เล่นได้อีกมาก
จริงอยู่ อาจจะฟังดูแปลกที่ซื้อเครื่อง PSP มานั่งเล่น Mario เก่าๆ
แต่เชื่อเถอะว่ามีหลายล้านคนในโลกนี้ทำแบบนั้น เราเองก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า
ครั้งนึง คุณก็คงเคยสนุกสนานกับ เกมส์เก่าๆเหล่านั้น และอยากจะเล่นมันอีกครั้งแบบขำๆเหมือนกัน


ที่มา:flashfly.net

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon