Tuesday, July 21, 2009

สัญญาณใกล้คลอด

ใครที่กำลังตั้งครรภ์ ทราบหรือไม่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาคลอด วันนี้เดลินิวส์ออนไลน์มีเรื่องนี้มาบอก....

- เมื่อรู้สึกว่ามีน้ำเปียกแฉะบริเวณหน้าขา

- เมื่อรู้สึกว่ามีน้ำมูกใส ๆไหลออกมาจากช่องคลอด หรือ ที่เรียกว่า น้ำเดิน

- เมื่อรู้สึกว่าปวดท้อง ซึ่งมีอาการคล้ายกับปวดประจำเดือน แต่จะลามไปถึงบริเวณสะโพก

คำแนะนำ สิ่งที่ควรทำอย่างแรกเมื่อรู้ว่าจะคลอด คือ การหายใจเข้าลึก ๆ แล้วค่อยหายใจออกเบา ๆ ทำช้า ๆ เพื่อบรรเทาอาการปวด

ถ้าหากรู้สึกว่ามีอาการตามที่กล่าวมา แนะนำว่าควรจะรีบไปพบแพทย์โดยทันที.

ขอขอบคุณข่าวจาก

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon