Thursday, July 23, 2009

แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เป็นรังจุลชีพร้าย ดงเชื้อโรคอันตรายชีวิต


นัก วิจัยชาวออสซี่ ระบุแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ตามร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ มักเป็นแหล่งรวมเชื้อจุลชีพชนิดต่างๆ เหตุคอมพิวเตอร์หลายมือไม่ทำความสะอาดตามเวลา จึงเป็นแหล่งแพร่โรคอย่างดี...

ท่านต้องมีชีวิตอยู่กับแป้น พิมพ์คอมพิวเตอร์แต่ละวันมากหรือไม่ ถ้าหากจำเป็นจะต้องใช้มันบ่อย โดยเฉพาะตามร้านเล่นเกม หรือตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ควรจะทราบไว้ว่า แป้นพิมพ์เหล่านี้ล้วนแต่เต็มไปด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจเป็นอันตรายถึง ชีวิต และยังเป็นแหล่งแพร่โรคอีกด้วย

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสวินเบิร์น แห่งออสเตรเลีย ได้ศึกษาโดยค้นดูจำนวนของเชื้อจุลชีพชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ตามแป้นพิมพ์ ตามแหล่งที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก ในบริเวณมหาวิทยาลัยต่างๆ เปรียบเทียบกับตามเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผู้ใช้ประจำมือเดียว

พวก เขาได้พบว่า แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายๆมือเกือบครึ่งล้วนแต่เป็นแหล่ง อาศัยของเชื้อสแตฟฟีโลค็อคคัส เทียบกับแป้นพิมพ์ของเครื่องซึ่งมีผู้ใช้ประจำรายเดียว ที่จะมีเพียง 1 ใน 5 เครื่องเท่านั้น

ผู้ศึกษาคนหนึ่งกล่าวว่า "เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคนใช้หลายมือตามร้านเล่นเกมหรืออินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ต่างเป็นรังของจุลชีพชนิดต่างๆ ทั้งเครื่องเหล่านั้นยังปราศจากการฆ่าเชื้อตามกำหนดเวลา ดังนั้นภัยของการแพร่เชื้อโรคจึงมีสูง"

ที่มา ไทยรัฐ
ที่มา http://variety.hunsa.com/detail.php?id=2177

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon