Wednesday, July 1, 2009

พบผู้หญิงปวดใจจากความ"สมบูรณ์แบบ" สูงกว่าผู้ชาย

นักวิจัยสหรัฐอเมริกาเผยผลการวิจัยจิตใจ ผู้หญิง พบผู้หญิงจำนวมากต้องการประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านหน้าที่การงาน ตลอดจนบทบาทแม่และภรรยาในครอบครัว ซึ่งความต้องการเหล่านี้ กลายเป็นกำแพงขนาดสูงที่พวกเธอต้องผลักดันตัวเองให้ข ้ามไปให้ได้ และอาจนำมาซึ่งความเจ็บปวดภายในใจลึก ๆ เมื่อเธอพบว่า เธอขาดความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้นั้น ๆ
นักวิจัยสหรัฐอเมริกาเผยผลการวิจัยจิตใจ ผู้หญิง พบผู้หญิงจำนวมากต้องการประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านหน้าที่การงาน ตลอดจนบทบาทแม่และภรรยาในครอบครัว ซึ่งความต้องการเหล่านี้ กลายเป็นกำแพงขนาดสูงที่พวกเธอต้องผลักดันตัวเองให้ข ้ามไปให้ได้ และอาจนำมาซึ่งความเจ็บปวดภายในใจลึก ๆ เมื่อเธอพบว่า เธอขาดความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้นั้น ๆ

การวิจัยในครั้งนี้ได้ทำการทดสอบกับผู้ใหญ่ทั้งชายแล ะหญิงจำนวน 288 คนที่มีระดับความต้องการ "ประสบความสำเร็จ" ในระดับสูง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกภาวะ "คลั่งความสมบูรณ์แบบ" โดยในจำนวนนี้ 80 เปอร์เซ็นต์แต่งงานมีครอบครัว-บุตรแล้ว และมีชั่วโมงการทำงานอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

โดยในแบบทดสอบที่แจกให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัยนั้นจะ แทรกด้วยคำถาม แทงใจ เช่น "เมื่อคุณเลิกจากงานกลับถึงบ้าน คุณมักจะรู้สึกตึงเครียดมากเกินกว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ก ับครอบครัวหรือไม่"

หรือ "เวลาที่คุณควรจะอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวถูกภาระงานแ ทรกแซงใช่หรือไม่"

และแนวทางคำตอบที่ผู้วิจัยเตรียมไว้มี 3 รูปแบบ ได้แก่ แนวคำตอบที่เผยถึงส่วนลึกในจิตใจของคนตอบได้ว่า เป็นคนที่ตั้งมาตรฐานในชีวิตไว้สูง แต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้, แนวคำตอบที่บอกได้ว่าเป็นคนตั้งมาตรฐานชีวิตสูง และมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้สำเร็จ และแบบสุดท้ายก็คือคำตอบที่บอกว่า คุณไม่ได้เป็นคนประเภท Perfectionist

ผล ของการวิจัยดังกล่าวพบว่า ผู้หญิง 38 เปอร์เซ็นต์ยอมรับว่าเธอไม่สามารถทำงานให้บรรลุได้ตา มเป้าหมาย (ที่วางเอาไว้สูง) นั้นได้ ในขณะที่กลุ่มผู้ชายมี 24 เปอร์เซ็นต์ที่เห็นในลักษณะดังกล่าว

สำหรับบทบาทในบ้าน ผู้หญิง 30 เปอร์เซ็นต์ยอมรับว่า เธอรู้สึกล้มเหลวกับการรับบทบาทภรรยาและแม่ในบ้าน ในขณะที่ผู้ชายเพียง 17 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เห็นว่าตัวเองล้มเหลว


แต่เมื่อถามถึงอัตราความสุขของคนที่ตั้งเป้าหมายเอาไ ว้สูงและทำได้ สำเร็จ ผลการวิจัยนี้ก็ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มผู้ชายเป็นกลุ่มที่พบว่าตัวเองประสบความสำเร็จ สามารถบรรลุเป้าหมาย และมีความสุข มากกว่าผู้หญิงด้วยเช่นกัน

ดร. แจ็คเกอลีน มิทเชลสัน (Dr Jacqueline Mitchelson) ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย Auburn ในอลาบามา และผู้ศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวให้ความเห็นว่า

"นี่เป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาวิจัยกลุ่ม Perfectionism แบบแบ่งตามเพศ ซึ่งผลการวิจัยที่แตกต่างกันนี้ มีหลายจุดที่ต้องการการวิจัยเพิ่มเติม"

" จุดหนึ่งเห็นว่าที่น่าสนใจ และต้องทำการศึกษาเพิ่ม นั่นก็คือ ความคาดหวังของสังคมที่มอบหมายภาระการดูแลบุตรให้กับ ผู้หญิง ในขณะเดียวกัน สังคมก็คาดหวังให้ผู้หญิงต้องออกไปทำงานหาเงินเข้าบ้ านด้วย ประเด็นนี้อาจทำให้ภาระ และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้หญิงดูจะสูงไปสักห น่อย"

ศาสตราจารย์ แครี่ คูเปอร์ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรด้านจิตวิทยาและสุขภาพแห่งมหาว ิทยาลัย Lancaster กล่าวให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า " ผู้หญิงมักรู้สึกผิดมากกว่าเมื่อเธอทำงานให้ออฟฟิศไม ่เต็มที่ หรือต้องกลับไปรับลูกในเวลาที่เพื่อนร่วมงานทำ โอที ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกผิดกับครอบครัว เมื่อเวลาที่เธอควรจะมีให้ครอบครัวนั้น เธอกลับหอบงานจากออฟฟิศกลับมาทำต่อที่บ้าน"

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีสัญญาณอันตรายบ่งบอกความ"คลั่งสมบูรณ์แบบ" 10 ้ข้อให้ได้ทดสอบตัวเองกันด้วย

1. คุณไม่สามารถหยุดคิดถึงความผิดพลาดที่คุณได้ทำลงไปได ้

2. คุณเป็นนักแข่งขันตัวยง และไม่สามารถทนเห็นได้ว่า คุณทำผลงานได้แย่กว่าคนอื่น

3. บางครั้งคุณก็ยอมอ่อนข้อให้กับบางสิ่งที่ "พอผ่าน" หากมันทำให้คุณบรรลุเป้าหมายได้

4. นอกจากตัวเองแล้ว คุณยังเรียกร้องความสมบูรณ์แบบจากเพื่อนร่วมงาน หรือคนในครอบครัว

5. คุณจะไม่ร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ๆ หากมันทำให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณกำลังอ่อนแอ หรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

6. คุณยังคงยืนกรานที่จะเข้าไปสานงานนั้นต่อ หลังจากที่คนอื่น ๆ พากันละมือไปแล้ว

7. คุณคอยจ้องจับผิดคนอื่น ๆ ตลอดเวลา

8. คุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความต้องการ และความคาดหวังของคนอื่น ๆ

9. คุณเป็นคนที่ระมัดระวังเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองไม ่ให้ทำเรื่องผิดพลาดหรือน่าขายหน้าต่อสาธารณชน

10. คุณสังเกตเห็นได้ถึงความผิดพลาดที่ปรากฏในย่อหน้าแรก ของบทความ

เรียบเรียงจากบีบีซีนิวส์

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon