Wednesday, July 1, 2009

Upload คืออะไร

Upload   คืออะไร

คือ  การโอนย้ายไฟล์หรือข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกทีหนึ่ง
เช่น การโอนไฟล์หรือว่าข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา  ไปไว้บน อินเตอร์เน็ต
หรือว่า โอนไฟล์ไปไว้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ  ที่มีการเชื่อมต่อกันอยู่ 
     
            ในทางกลับกัน  ถ้าเราจะนำไฟล์หรือข้อมูล  จากเครื่องอื่น 
หรือบนอินเตอร์เน็ตมาบันทึกไว้ในเครื่องคอมพ์ของเรา
การโอนไฟล์หรือข้อมูลลักษณะนี้จะเรียกว่า  การ Download

 สรุป...ถ้าเรารับข้อมูลมา  เรียกว่า  การ Download 
ถ้าเราส่งข้อมูลออกไป  เรียกว่า  การ Upload

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon