Wednesday, July 1, 2009

Web Design คืออะไร

Web Design คืออะไร

Web Design คือการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งสำคัญมากๆ ในหลายๆบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้านนี้โดยตรง
จะต้องมีพนักงานที่ทำหน้าที่ Web Design อย่างเดียวเท่านั้น บางทีก็รวมคนเขียน Code HTML
ไปด้วยและคนทำ Graphic ไปด้วย แต่บางทีก็มองว่า Design อย่างเดียวเพียงแค่ร่างๆออกมาเท่านั้น
เพราะการเขียน Code HTML นั้นไม่ใช่ปัญหา ในที่นี้เราจะรวมเอาทั้ง Design + Graphic ไปด้วย
โดยเราจะบอกแนวให้เป็น Step สำหรับ Web Design ครับ

งาน Web Design เป็นงานที่ค่อนข้างยากและต้องอาศัยพรสวรรค์พอสมควร + กับรสนิยมด้วย
เพราะบางคนออกแบบเว็บไซต์มาตนเองคิดว่าสวยมากแต่หลายๆสายตามองว่าไม่สวยก็มี
ดังนั้นจึงต้องเกี่ยวกับรสนิยมไปด้วย แต่หลายคนที่มีพรสวรรค์ออกแบบมา
ก็ทำให้คนส่วนมากมองว่าสวยเหมือนกัน


ประโยชน์ Web Design

1. เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการขององค์กร หรือบริษัท
รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อใช้ในลักษณะการให้บริการแก่ลูกค้าหรือสมาชิกขององค์กร หรือบริษัท
โดยการนำเว็บไซต์มาเป็นเครื่องมือ ช่วยในการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าหรือสมาชิกเป็นหลัก


0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon