Friday, July 3, 2009
ทางออก...ยามถังแตก! (momypedia)


ต้องคิดหาวิธีในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองเพื่อความ อยู่รอด

แม้คำพูดที่ว่า "เงินทองเป็นของนอกกาย" ให้ ความหมายราวกับว่าเรื่องเงินๆ ทองๆ นั้นไม่สำคัญอะไรมากนัก ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวใน ยุควัตถุนิยม ที่ทุกๆ คนต้องอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกก้าวที่ออกจากบ้านล้วนแต่ต้องใ ช้เงินทั้งสิ้น

เงินทองของสำคัญ

เมื่อคนส่วนใหญ่มีคำตอบที่ชัดเจนเรื่องเงินๆ ทองๆ แล้วว่าสำคัญกับตนเองมากน้อยแค่ไหน จึงต้องคิดหาวิธีในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองเพื่อค วามอยู่รอด อาชีพต่างๆ จึงเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ใครมีความสามารถมากก็มีโอกาสกอบโกยได้มาก ส่วนคนที่มีโอกาสน้อยก็ต้องก้มหน้าก้มตาต่อสู้เพื่อต นเองและครอบครัว

ความแตกต่างของรายได้ที่เกิดขึ้นกับทุกๆ ครอบครัวในประเทศไทย คือเหตุผลที่บอกได้ว่า มีทั้งครอบครัวที่มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย และครอบครัวที่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อให้มีชีว ิตอยู่ได้ต่อไปถึงวัน พรุ่งนี้ แม้ว่าคุณแม่ที่กำลังอ่านคอลัมน์นี้อยู่อาจไม่ได้ถูก จัดอยู่ในกลุ่มที่ต้อง เหน็ดเหนื่อยกับการดิ้นรนมากนัก แต่ดิฉันเชื่อว่าบางครั้งครอบครัวส่วนใหญ่ก็พบกับเหต ุการณ์ชักหน้าไม่ถึง หลัง โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนที่หลายคนต้องพบกับสภาพคล่องทา งการเงินไม่สมบูรณ์ หรือพูดง่ายๆ ว่า เงินขาดมือ หรือเงินช๊อต นั่นเอง

เมื่อต้องเขียนถึงเรื่องนี้ดิฉันจึงกลับไปค้นงานวิจั ยพฤติกรรมของผู้บริโภค เรื่องหนึ่ง ที่ต้องเก็บข้อมูลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าท ั่วประเทศ คนเหล่านี้มีทางออกอย่างไรเมื่อไม่มีเงิน ดิฉันเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวหากนำมารวมกับแนวความคิด ในการแก้ไขและป้องกัน ปัญหาอย่างถูกต้อง น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คุณแม่มีความรอบคอ บในการแก้ปัญหาเรื่อง เงินๆ ทองๆ กันมากขึ้น

ทางออกยามช็อตเงิน

แน่นอนว่าในช่วงที่ใครก็ตามที่ตกอยู่ในสภาพขัดสน ดิฉันเชื่อว่าไม่มีใครยอมอดตายอย่างแน่นอน ไม่ว่าคุณจะมีวิธีหาเงินมาชดเชยอย่างไร เชื่อว่าวิธีที่จะกล่าวต่อไปนี้จะช่วยให้คุณมีเงินมา สำรองในครอบครัวอย่าง เสมอต้นเสมอปลายมากขึ้น

ยืมคนที่รู้จักเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด สำหรับคนที่ใช้เงินหมดก่อนกำหนด ข้อดีของการยืมเงินคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิท ญาติพี่น้อง เจ้านาย เพื่อนบ้าน ฯลฯ คุณอาจไม่ต้องเสียดอกเบี้ย โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่เขารักและไว้วางใจ คงไม่มีใครใจร้ายคิดดอกเบี้ยอย่างแน่นอน (เว้นแต่คุณจะคบอยู่กับคนหน้าเลือด) ซึ่งส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ชอบยืมเงินคนอื่นอยู่เสมอ ๆ ให้ตระหนักไว้ก็คือ คุณต้องพยายามรักษาคำพูดและสัญญา บอกว่าจะใช้คืนเมื่อไหร่ก็ต้องตรงต่อเวลา เมื่อใดก็ตามที่คุณทำให้ตัวเองเสียเครดิต นอกจากคุณจะหมดความไว้วางใจจากกลุ่มบุคคลใกล้ชิดแล้ว คุณอาจเสียเพื่อนหรือคนที่รักและไว้ใจได้ เพราะเรื่องเงินๆ ทองๆ ไม่เข้าใครออกใครค่ะ

สำหรับข้อดีของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกวิธีนี้ เขาและเธอส่วนใหญ่ก็เห็นความสำคัญเรื่องการรักษาเครด ิตของตัวเอง ใครจะเลือกใช้วิธีนี้ก็ไม่มีใครสงวนลิขสิทธิ์ค่ะ

พึ่งโรงรับจำนำ หากคุณอายเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าถังแตกและไม่กล้าย ืมคนที่รู้จัก ก็ลองกลับไปสำรวจดูที่บ้านว่ามีของมีค่าอะไรบ้างที่พ อจะนำไปเปลี่ยนเป็นเงิน ได้ การเข้าไปพึ่งพาโรงรับจำนำ ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย ซึ่งเดี๋ยวนี้มีทั้งของรัฐบาลและเอกชนเปิดไว้บริการเ พื่อเป็นอีกทางเลือก หนึ่งสำหรับคนที่อยู่ในภาวะเงินช็อต

ข้อดีของวิธีนี้อาจทำให้คุณไม่เสียหน้ามากนัก และก็เสียดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายซึ่งถื อว่าไม่มากนัก หากเปรียบกับการกู้นอกระบบแล้วยังดีกว่ากันเยอะ ดังนั้น ในช่วงที่พอจะมีเงินก็ควรซื้อของมีค่าเก็บไว้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นทอง เพชร นาฬิกา หรือสิ่งของอื่นๆ ที่มีมูลค่า แต่วิธีการพึ่งพาโรงรับจำนำอาจทำให้คุณสูญเสียของรัก ของหวงไปชั่วขณะ เช่น ทองที่เคยใส่อวดชาวบ้านก็ต้องนำไปฝากไว้กับโรงจำนำ หรือแม้แต่โทรทัศน์ที่เคยเป็นศูนย์กลางทำให้ครอบครัว มีความสุข ก็อาจต้องไปขอดูจากเพื่อนบ้าน แล้วให้เหตุผลว่าโทรทัศน์เสียต้องเอาไปซ่อม หรือแม้แต่อีกหลายเหตุผลที่ทำให้สิ่งที่คุณเคยมีอยู่ แล้วต้องไปอยู่กับคน อื่นชั่วคราว

นี่แหละคือข้อดีของการสะสมของใช้มีค่าในช่วงที่มีราย ได้ เพราะคนจำนวนมากมักจะให้ความสำคัญกับอนาคตด้วยการซื้ อของที่มีคุณค่าเก็บไว้ เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินได้ในยามจำเป็น

อาศัยเงินกู้ แต่ ถ้าสำรวจดูแล้วพบว่าไม่มีอะไรที่มีค่าเพียงพอสำหรับเ งินก้อนที่จะต้องใช้ ให้ทันยามคับขัน ดิฉันขอรายงานว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นเลือกการพึ่งพ าระบบเงินกู้

ทุกวันนี้การกู้เงินมีให้เลือกทั้งการกู้นอกระบบและใ นระบบ อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ยอมที่จะกู้นอกระบบก็เพราะมีข้อด ีตรงที่ไม่ต้องมีหลัก ทรัพย์ค้ำประกันมากนัก หรือไม่ต้องมีเอกสารรับรองทางด้านการเงิน จึงทำให้ระบบเงินกู้ทั้งรายวันรายสัปดาห์และรายเดือน เกิดขึ้นให้เห็นอยู่ อย่างต่อเนื่อง แต่การเข้าไปพึ่งพาระบบดังกล่าวก็ต้องระมัดระวังเรื่ องความสามารถในการใช้ หนี้คืน เพราะมีกรณีตัวอย่างที่โหดเ้ยมเกิดขึ้นให้เห็นมาแล้ว

หากคุณมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะกู้ในระบบ ดิฉันก็ขอแนะนำให้คุณรีบติดต่อกับสถาบันการเงินหรือไ ฟแนนซ์ ซึ่งปัจจุบันนี้มีบริการเงินกู้ในลักษณะต่างๆ ให้เลือกใช้บริการมากมาย และธุรกิจดังกล่าวก็แข่งขันกันเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป ้าหมายเข้าไปใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นกู้ง่าย ผ่อนนานสบาย หรือดอกเบี้ยต่ำ ฯลฯ แต่การเข้าไปพึ่งพาระบบดังกล่าวก็ต้องศึกษารายละเอีย ดและเงื่อนไขต่างๆ ให้รอบคอบ เพราะบางบริษัทได้กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ค่าทวงและติดตามค่อนข้างสูง แม้ว่าจะโฆษณาว่าดอกเบี้ยถูกก็ตาม แต่เมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว ระบบนี้ก็มักจะเอาเปรียบผู้บริโภคเสมอ ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังให้ดี ทางที่ดีก็ควรใช้หนี้คืนให้ตรงตามเวลาที่กำหนด หรือหากถูกเอารัดเอาเปรียบจากการบริการดังกล่าว ก็ต้องหาทางไกล่เกลี่ยและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหรือสำนัก งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ประหยัด พอเพียง...ทางออก

ดิฉันเชื่อว่าทุกๆ ครอบครัวจะมีทางออกเป็นของตนเอง เมื่อใดก็ตามที่ต้องเข้าข่ายเงินทองขัดสน ผู้นำครอบครัวก็ต้องมีทางออกที่ดีและถูกต้องเสมอ ไม่ว่าคุณจะมีวิธีการหาเงินมาจุนเจือครอบครัวด้วยวิธ ีใดก็ตาม ดิฉันขอแนะนำว่าการปลูกฝังให้ทุกคนรู้จักตัวตนที่แท้ จริงของตนเอง ก็จะทำให้ทราบว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีเรื่องเงิ นเข้ามาเกี่ยวข้อง และจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดัง กล่าวซ้ำซ้อนเเละซ้ำซาก เช่น คุณไม่ควรทำตัวเป็นคนน่าเบื่อในกลุ่มเพื่อนๆ อย่าให้เขารู้สึกว่าเจอหน้าที่ไรก็ต้องยืมเงินทุกครั ้ง อย่าลืมนะคะว่า "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" คือวิธีที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขในการดำเนินชีวิต

นอกจากนี้แล้วการปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทานคำแนะนำให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ใครก็ตามที่รู้ว่าความพอเพียงของตนเองอยู่ตรงไหน ดิฉันเชื่อว่าเรื่องเงินๆ ทองๆ จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

อย่างไรก็ดี ดิฉันขอเเนะนำให้ครอบครัวที่ต้องดิ้นรนและต่อสู้กับส ภาพเศรษฐกิจในทุกวันนี้ ได้ประคับประคองและดูแลเรื่องรายรับและรายจ่ายให้ละเ อียดมากขึ้น ทางออกของการไม่มีเงินนั้น อาจไม่ใช่วิธีการหาเงินมาด้วยวิธีต่างๆ เสมอไป แต่การค้นหาว่าจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขท่ามกลางการ กินอยู่ที่ประหยัด ก็จะช่วยได้ไม่น้อยเลยนะคะ

หากทุกๆ ครอบครัวรู้จักกิน รู้จักใช้อย่างพอเพียง คงเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การรู้จักเก็บออมนั้นมีความสำคัญต่ออนาคตของครอบครัว อย่างไร?ขอขอบคุณข้อมูลจาก

โดย: ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์
............................................................

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon