Friday, July 3, 2009

เราอาจจะซื้อสินค้าและใช้บริการนานาชนิดด้วย การหยอดเหรียญ เช่น ใช้โทรศัพท์ ซื้อตั๋วรถไฟ ซื้อเครื่องดื่มและของว่างหรือเล่นตู้พนันแบบคันโยก

ก่อน ที่ตู้หยอดเหรียญจะให้สิ่งของหรือบริการแก่เรา เครื่องจะสำรวจ และทดสอบ เหรียญอย่างถี่ถ้วนด้วยวิธีต่างๆ และจะไม่ยอมรับเหรียญที่มีค่าไม่ตรงกับที่กำหนด เช่น เหรียญต่างประเทศ เหรียญปลอมหรือแขวนใส่ตะปูควง

เงินเหรียญทุกชนิดในโลกจะมี ลักษณะเฉพาะตัว มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนา และน้ำหนักต่างกันไป และองค์ประกอบทางเคมีก็ยังต่างกันอีกด้วย

ตู้หยอดเหรียญจะ ตรวจสอบคุณสมบัติเหล่านี้ และต่อเมื่อเหรียญไหล ไปตาม ช่องทางที่ถูกต้องในเครื่องเท่านั้น จึงจะไปกระตุ้นให้กลไกของเครื่องทำงานได้

ถึงจะมีเพี้ยนแปร ไปหลายแบบ แต่ตู้หยอดเหรียญโดยทั่วไป ก็จะทำงานตามหลัก ต่อไปนี้คือ เริ่มแรกช่องหยอดเหรียญจะตรวจสอบโดยไม่ยอมให้เหรียญที่กว้าง หนา หรือคดงิเกินไปผ่านเข้าไปในช่องได้

เหรียญที่ผ่านเข้าไปได้ อาจผ่านเครื่องตรวจอีกว่ามีรูตรงกลางหรือไม่ (เครื่องจะจับ ได้ถ้าหยอดห่วงเข้าไป) ถ้าเป็นเหรียญก็จะตกลงไป ที่คานกระดกที่ถ่วงน้ำหนักไว้พอดี ถ้าเหรียญหนักพอ คานจะกระดกลงทำให้มันกลิ้งไปที่รางวิ่ง ถ้าเบาไปคานไม่กระดก มันจะตกสู่ช่องคายเหรียญคืน

เหรียญที่เครื่องรับไว้ ณ จุดนี้จะกลิ้งตามคานวิ่งไปผ่านแม่เหล็ก ขณะผ่านสนาม แม่เหล็กก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น ในเหรียญเล็กน้อยทำให้วิ่งช้าลง ปริมาณของ กระแสไฟฟ้านี้ ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของเหรียญ เนื่องจากโลหะที่ต่างกัน จะตอบสนอง พลังของแม่เหล็กต่างกัน

ถ้าเหรียญนั้นมีส่วนประกอบที่ถูก ต้อง มันก็จะชะลอความเร็วลงพอเหมาะ ทำให้ตกจากราง วิ่งลงไปในทิศทางที่ไม่กระทบกับคานเบี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องกีดขวาง แต่จะไปกระทบคานแยกเหรียญ ซึ่งอยู่ต่ำลงมาในมุมตกกระทบ อันเหมาะสม ส่งเหรียญให้ลงสู่ช่อง "ยอมรับ" ส่วนเหรียญที่หนักไป และที่ได้รับผลกระทบ จากพลังแม่เหล็ก น้อยเกินไปจะตกไปกระทบคานเบี่ยง แล้วกระดอนไปอีกด้าน ของคานแยก ไหลลงสู่ช่องคายเหรียญคืน

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon