Monday, June 22, 2009

เรื่องที่น่ารัก...ของเซ็กซ์

ขอเขียนเรื่องน่า รักๆ เกี่ยวกับเซ็กซ์ให้อ่านกันบ้าง เพราะการมอง ‘เซ็กซ์’ นั้นเราสามารถที่จะมองในแง่มุมต่างๆ ได้ บางคนบอกว่าเซ็กซ์เป็นความใคร่ เป็นกิเลสตัณหาที่ต้องระบายออก บางคนมองว่าเซ็กซ์เป็นการออกกำลังกายของคนสองคน เรียกว่าเป็นกามกรีฑาโดย ไม่จำเป็นจะต้องมีความรักความผูกพันแต่อย่างใด อีกหลายต่อหลายคนมองเซ็กซ์ว่าเป็นธรรมชาติของการเจริ ญพันธุ์ เป็นความต้องการพื้นฐานหรือสัญชาตญาณเบื้องต้นในการอ ยู่รอดของมนุษยชาติ

แน่ นอนยังมีคนอีกไม่น้อยหรืออาจจะมากด้วย ที่มองเซ็กซ์ว่าเป็นการแสดงความรักทางภาษากายของคนสอ งคนซึ่งรักกัน และถ่ายทอดบอกรักกันผ่านทางสัมผัสรักที่จับต้องได้ ซึ่งถ่ายทอดทางผิวกายที่สัมผัสกันในทุกส่วนสัด

จน เมื่อเกิดความสุขสมร่วมกันแล้ว ก็จะเกิดการผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างก็เข้าใจในความรักและความต้องกา รเกี่ยวกับบทพิศวาสที่ มอบให้แก่กันแล้ว ก็จะยิ่งมีความสุขสมเพิ่มพูนขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ

และ เมื่อผู้หญิงเกิดความรักขึ้นในชายใดแล้ว เธอก็จะเกิดความสบายใจ ผ่อนคลาย หายเครียด เกิดอารมณ์พิศวาสจากการเร้าอารมณ์จากชายคนที่เธอรัก จนเมื่ออารมณ์รักใคร่นั้นได้รับการตอบรับจากเขาแล้ว บทพิศวาสที่เธอกับเขาบรรเลงร่วมกัน ก็จะทำให้เธอเกิดความสุขสมจนติดอกติดใจที่อยากจะร่วม รักกับเขาไปโดยมิรู้ เบื่อ
ผู้ชาย ที่เป็นนักรักจึงต้องรู้จักเคล็ดลับอันนี้ ว่าในการที่จะทำให้ผู้หญิงเกิดอารมณ์พิศวาสนั้น จะต้องปลุกเร้าความรักของเธอที่มีต่อเขาให้เพิ่มพูนม ากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากการกระทำหรือคำพูด

เขาจึงพูดกันว่า อารมณ์พิศวาสของผู้หญิงนั้นไม่ได้เริ่มบนเตียง แต่เพิ่มพูนมาหลายต่อหลายวันที่คนรักของเธอดีต่อเธอ ให้ความรักความอบอุ่นต่อเธอตลอดเสมอมา

จนเมื่อถึงวันที่จะร่วมรักกัน ด้วยความรักที่สะสมเพิ่มพูนในดวงใจของเธอ เธอก็พร้อมที่จะมีความสุขสมร่วมกับเขาด้วยความเต็มอก เต็มใจ

นั่น เป็นเซ็กซ์ในอุดมคติที่ผู้หญิงทุกชาติทุกศาสนาต้องกา ร เพราะเธอเกิดมาใต้ดวงดาวแห่งความรักอันเป็นที่มาของ ‘Women Are From Venus’ ผู้หญิงนั้นมาจากดาวพระศุกร์แห่งเทพธิดาวีนัส...เทพธ ิดาแห่งความรัก

ส่วน เขา-เทพบุตรนักรบ ‘Men Are From Mari’ แห่งดาวอังคารเป็นผู้มากับพลัง ความมุทะลุ ดุดันในการกำกับดูแลของฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งเป็นฮอร์โมนของความพิศวาส เสน่หา และกามารมณ์
มอง เผินๆ เหมือนว่าในสมองของเขามีแต่คำว่า เซ็กซ์ อยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้หญิงเข้าใจเขาผิดว่า วันๆ เขานั้นคิดอยู่แต่เรื่องของการมีเซ็กซ์ ไม่เคยคิดจะให้ความรัก ความอบอุ่นแก่ผู้หญิงเลย

แท้ที่จริงแล้ว ถ้าจะให้เข้าใจซึ้งถึงแก่นแท้ของการมีเซ็กซ์ของผู้ชา ย จะพบว่าในการมีเซ็กซ์ของผู้ชายนั้น ฮอร์โมนเพศชายทำให้เขา ‘ตึงเครียด’

ขอ ย้ำว่า คำ ‘ตึงเครียด’ นี้ ต่างจากคำว่า ‘เครียด’ มากนัก เพราะ ตึงเครียด มาจากคำภาษาอังกฤษว่า TENSE แต่เครียด มาจากคำภาษาอังกฤษว่า STRESS

STRESS หรือ ภาวะเครียดนั้นเป็นภาวะที่ไม่มีทางออก ทำให้เกิดผลร้ายตามมาในภายหลังทั้งทางร่างกายและจิตใ จ ต่างจาก TENSE หรือ ความตึงเครียด ถ้าได้ระบายออกไปแล้วก็จะเกิดการผ่อนคลายและมีความสุ ข


ผู้ชายเมื่อเกิดความรักและความต้องการตามธรรมชาติขึ้ นแล้วก็จะเกิดตึงเครียด ซึ่งถ้าเขาได้ร่วมรักกับผู้หญิงคนที่เขารักก็จะเกิดค วามสุขสม ทำให้ผ่อนคลาย หายจากความตึงเครียดและเกิดความรักขึ้นผู้หญิง จึงต้องมีความรักก่อน...จึงจะมีเซ็กซ์ที่สุขสม ผู้ชายต้องมีเซ็กซ์ที่สุขสมก่อน...ความรักจึงจะเพิ่ม พูนมากขึ้น และผู้หญิงยอมมีเซ็กซ์...เพราะความรัก แต่ผู้ชายบอกรัก...เพราะอยากจะมีเซ็กซ์

นั่นเป็นเรื่องธรรมดาและเป็น ธรรมชาติที่ต้องปรับตัวปรับใจให้ยอมรับในความเป็นจริ ง เพื่อที่จะมีเซ็กซ์อย่างสดใส...เพื่อที่ใจจะได้เป็นส ุข แต่เซ็กซ์ไม่ได้มีแต่ผู้ชายกับผู้หญิงเท่านั้น?

เมื่อผู้หญิงเกิด ความรักกับผู้หญิงด้วยกันในบางครั้งก็นำไปสู่การมีคว ามสัมพันธ์ทางเพศ (เดียวกัน) ได้ เพราะเมื่อเกิดความรัก ความพึงพอใจต่อกันแล้ว ในบางสถานการณ์ในบรรยากาศที่เป็นใจ

การสัมผัสรักทางกายที่เกิดขึ้นภายนอก อาจจะไปปลุกเร้าอารมณ์พิศวาสให้บังเกิดขึ้น แล้วนำไปสู่การสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกว่านั้น ในรูปแบบที่เป็นความสัมพันธ์ต่างช่วยเหลือ

เช่นเดียวกับ ผู้ชายที่รักผู้ชายด้วยกันนั้น ความสุขสมก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากการร่วมรักในรูปแบบต่ างๆ ในทุกทวารที่สามารถผ่านเข้าไปสัมผัสกับความรักในรูปแ บบของบทพิศวาสที่โหยหา ใครๆ ก็ทราบดีว่าผู้ชายก็มี G Spot เหมือนกันแหละจุด ปมพิศวาสดังกล่าวนั้นการร่วมรักทางประตูหลังสามารถผ่ านเข้าไปกระตุ้นได้ อย่างจริงจังและตรงจุด จนผู้ชายหลายรายอยากจะตัดส่วนเกินด้านหน้าทิ้งไป เพราะอยากโดนใช้งานทางด้านหลังมากกว่า

รูปแบบของเซ็กซ์ ประเภทรักไม้ป่าเดียวกันนี้ อาจมีทั้งบทอ่อนนุ่มวาบหวามและรุนแรงได้ไม่แพ้บทพิศว าสของชาย-หญิงที่มีต่อกัน

ถ้าเข้าใจในอารมณ์และความต้องการของกันและกันแล้ว ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าความสุขสมย่อมจะเกิดตามมา

และ กลายเป็นความผูกพันในการแสวงหาความสุขร่วมกันทางกายโ ดยมีใจที่ตรงกัน และพยายามที่จะให้ความสุขในกันและกันอย่างเข้าใจในคว ามต้องการของแต่ละฝ่าย เนื่องจากเป็นเพศเดียวกัน


หลายต่อหลายคนเมื่อเกิดความสุขสม จากบทพิศวาสที่เกิดขึ้นกับคู่ที่เป็นเพศเดียวกันแล้ว ก็เกิดความผูกพันจนยาก ที่จะถอนตัว หรือกลับใจเปลี่ยนไปรักและมีบทพิศวาสกับเพศตรงข้าม


ไม่ ว่าอย่างไร เรื่องราวที่เกิดขึ้นในที่อันเป็นส่วนตัว ย่อมเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่พึงมี และพึงปฏิบัติได้ด้วยความสุข ตราบใดที่ไม่ได้ไปทำให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเ ดือดร้อน ก็จะเป็นเซ็กซ์ที่สดใสที่จะทำให้ใจเป็นสุขเช่นกัน เซ็กซ์ที่สดใส...ไม่จำเป็นต้องร่วมรัก

คนหลายคนยังคงเข้าใจผิดๆ อยู่เสมอๆ ว่า เมื่อนึกถึงเซ็กซ์แล้วก็นึกถึงการร่วมรัก และการมีบทพิศวาสในบางรูปแบบเท่านั้น ที่จริงแล้ว Sex นั้นไม่ใช่ Intercourse อย่างแน่นอน เพราะในความหมายของการมีเซ็กซ์ที่สดใสนั้นไม่จำเป็นจ ะต้องมี Intercourse เสมอไป เชื่อไหมว่าการมี Outercourse ก็มีความสุขได้ทัดเทียมกัน

สำหรับ บางคน ออรัลเซ็กซ์ ยังมีความสุขสมและสนุกสนานมากกว่าเซ็กซ์ตามปกติเสียอ ีก ในขณะที่บางคนการกอดรัดสัมผัส รวมทั้งการจูบที่ดูดดื่มยาวนานเป็นการถ่ายทอดภาษารัก ทางกายได้มากกว่า ‘ส่วนนั้น’ มากมาย

เรื่องแบบนี้จึงเป็นเรื่องของลางเนื้อชอบลางยา และแต่ละคนย่อมมีความชอบที่แตกต่างกันไปเพราะนานาจิต ตัง
คนโสดหลายต่อหลายคนเมื่อเกิดอารมณ์พิศวาสตามธรรมชาติ ขึ้นมา

แค่ การสุขสมด้วยตนเองในรูปแบบที่ตนเองชื่นชอบ ก็ทำให้ผ่อนคลายไปได้มากแล้ว โดยไม่จำเป็นจะต้องแสวงหาความสัมพันธ์หรือบทพิศวาสกั บใครอื่น เพราะแน่นอนว่าตนเองย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน

เซ็กซ์ที่จะสดใส...จนทำ ให้ใจเป็นสุขจึงสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ขอเพียงแต่เป็นเซ็กซ์ที่ปลอดภัยเท่านั้น ความสดใสและสุขสมก็จะบังเกิดขึ้น เซ็กซ์สดใส...กายก็เป็นสุขด้วยการ มีเซ็กซ์ที่สุขสมทำให้อายุยืนยาว สุขภาพดี เป็นหนุ่มเป็นสาวกว่าวัย การมีเซ็กซ์ที่สดใสช่วยชะลอแก่และไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ล้วนแล้วแต่เป็นประโยคที่ได้ยินมาช้านานแล้ว

และแน่นอนว่าย่อมจะมีความจริงแฝงอยู่ในคำกล่าวข้างต้ น ไม่อย่างนั้นคงจะไม่พูดต่อเนื่องมายาวนานจนทุกวันนี้


ขออรรถาธิบายว่าคำกล่าวในประโยคข้างต้นนั้นเป็นจริง เพราะเมื่อมีเซ็กซ์ที่สดใสและสุขสมแล้วก็จะผ่อนคลาย หายเครียด นอนหลับ และฝันดี

การนอนหลับสนิทหลังจากสุขสมร่วมกันแล้วนั่นแหละเป็นเ คล็ดลับของเซ็กซ์ที่สดใส เพราะในขณะที่นอนหลับฮอร์โมนเมลาโทนินจากสมอง

ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวการทำให้คนเ ราแก่ก่อนวัยจะเริ่มทำ งาน โดยการกำจัดอนุมูลอิสระออกไปในขณะนอนหลับ เมื่อตื่นเช้าขึ้นมาหลังจากความสุขสมแล้วร่างกายจึงเ กิดความกระปรี้กระเปร่า และกระชุ่มกระชวย


ขณะ เดียวกันในขณะที่กำลังนอนหลับสนิทอยู่นั้นระบบฮอร์โม นจากต่อมใต้สมองที่ควบ คุมการทำงานของระบบฮอร์โมนต่างๆ รวมทั้งฮอร์โมนเพศก็จะทำงานเต็มที่เต็มประสิทธิภาพ

ทำให้ระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่ควบคุมโดยฮอร์โมนเหล่านั้นทำงานได้อย่า งเต็มที่สอดประสานการทำงานเข้าด้วยกัน จนร่างกายสมบูรณ์

เมื่อ เป็นแบบนี้แล้ว ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะทำงานเป็นปกติตามไปด้ว ย เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และเชื้อโรคจากภายนอกที่จะมาทำอันตราย


พอสุขภาพดี ฮอร์โมนเพศดี หน้าตาก็จะอิ่มเอิบแจ่มใส มีน้ำมีนวล กล้ามเนื้อแข็งแรง ประกายตาสดใส สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์พลอยทำให้จิตใจเบิกบานและเป็ นสุข

กายและใจจึงสอดประสานการทำงานกันอย่างสอดคล้อง และเสริมจุดอ่อนจุดด้อยให้แก่กัน จนไม่มีช่องว่างที่จะโดนทำอันตรายจากอะไร


สิ่ง ที่พึงจดจำก็คือ เซ็กซ์ที่สดใสนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ จำนวนครั้งของการไปถึงจุดสุดยอดไม่สำคัญเท่ากับคุณภา พของการไปถึงจุดสุดยอด ในแต่ละครั้ง และใจจะเป็นสุขได้ก็ต้องเกิดจากการมีเซ็กซ์ที่ปลอดภั ยเท่านั้น

ประโยค ที่ว่า ‘เซ็กซ์ที่ปลอดภัยจึงจะเป็นเซ็กซ์ที่สดใส ซึ่งจะทำให้ใจเป็นสุข’ จึงเป็นประโยคคำพูดที่เป็นจริงเสมอในทุกยุคสมัยการร่ วมรักหรือการมีเซ็กซ์ ที่ ‘ถูกคน ถูกสถานที่ และถูกเวลา’

จึงเป็นรากฐานแห่งความสุขสมที่ยั่งยืน และควรจะเป็นเบื้องต้นของปรัชญาแห่งการร่วมรักที่อยู ่บนพื้นฐานของความสุขสมที่ปลอดภัย

รักสดใส ใจสำราญ งานเงินดี มีความสุข...ใช่ไหมคุณโดย นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
นิตยสารเปรียว เมษายน

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon