Sunday, June 21, 2009

อาหารมันๆกลับซ่อนคุณประโยชน์ เป็นสารบำรุงสมอง

อาหารมันๆกลับซ่อนคุณประโยชน์ เป็นสารบำรุงสมองนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียศึกษาพบว่ากรด โอเลอิกในไขมัน กลับมีประโยชน์ เพราะถูกแปลงให้เป็นสารบำรุงสมอง เมื่อตกถึงลำไส้

วารสารของ ?สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ? ของอเมริกา ซึ่งเสนอรายงานผลการศึกษา กล่าวว่า การค้นพบนี้อาจช่วยให้ พบหนทางรักษาโรคเกี่ยวกับความจำใหม่ได้ เพราะขณะนี้ได้มีการทดลองยาที่ทำเทียมสารประกอบนี้ เพื่อลดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ อันเป็นไขมันที่เป็นอันตรายอยู่แล้ว

ผลการศึกษาได้แสดงว่าสารโอเลออย์อีทานอลาไมด์ หรือโออีเอในระดับสูง มีสรรพคุณช่วยลดความอยากอาหาร ทำให้น้ำหนักลด ทั้งยังช่วยลดปริมาณคอเลสเทอรอลในเลือด นอกจากไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งทำให้มันเหมาะกับที่จะทำเป็นยาเม็ดลดความอ้วนด้ว ย

ดร.ดาเนียล เพียวเมลลิ หัวหน้านักวิจัย กล่าวว่า โออีเอ ยังช่วยเก็บความจำเอาไว้ โดยช่วยกระตุ้นสัญญาณเพิ่มขีดความจำในสมอง ส่วนที่เกี่ยวกับความจำทางด้านอารมณ์ เขายังเสริมว่ามันยังมีคุณประโยชน์ในวิวัฒนาการ ในการช่วยให้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำได้ถึงแหล่งและเวลาที่จะหาอาห ารมันๆกิน จึงดูเหมือนมันเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิวัฒนาการขอ งมนุษย์และสัตว์อื่นของยุคต้นๆ เพราะการจำแหล่งและสภาพการณ์ที่เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดข ึ้นได้ อาจจะเป็นกลไก เพื่อการอยู่ รอดของมนุษย์ยุคแรกๆที่สำคัญอันหนึ่ง.


0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon