Monday, June 22, 2009

สัมผัสวิถีไทยวน สระบุรี ที่ “บ้านโตนด”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ .
หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน จัดแสดงของสะสมพื้นบ้านต่างๆ
“สระบุรี” เป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวภาคกลางที่อยู่ใกล้กรุ งเทพฯ ใช้เวลาในการขับรถไม่ทันเมื่อยก็ถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งที่จ.สระบุรีนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกเที ่ยวมากมายหลายหลาก รวมถึงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง “บ้านโตนด” แหล่งท่องเที่ยวสัมผัสเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนที่ น่าสนใจ

“บ้านโตนด” ตั้งอยู่ที่ ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี เมื่อก่อนนี้ที่นี่มีชื่อว่าบ้านดาวเรือง เพราะส่วนหนึ่งมาจากการปลูกดอกดาวเรืองมากในแถบนี้ ภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็นบ้านโตนด ซึ่งที่มาของชื่อบ้านก็คือ บริเวณนี้มีดงต้นตาลโตนดอยู่เป็นจำนวนมาก

ชาวบ้านโตนดเป็นชุมชนของคนไทยวนหรือไทยโยนก อดีตชาวล้านนาที่อพยพมาตั้งบ้านเรือนที่จ.สระบุรี แถบลุ่มแม่น้ำป่าสัก

ทุกวันนี้ชาวไทยวนบ้านโตนดยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมรากฐา นจากวัฒนธรรม ล้านนา มีการพูดภาษาถิ่น (ภาษายวน) เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และได้ทำการสืบสานประเพณีต่างๆ ไว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นประเพณีงานบุญสลากภัตกลางวัน งานขันโตกในเวลากลางคืน งานถวายปราสาทผึ้ง ฯลฯ

มีศิลปะการทอผ้าพื้นบ้าน การกินอาหารพื้นเมือง การฟ้อน ศิลปะการตัดกระดาษ การทำอาหาร งานใบตอง และอื่นๆ ที่เป็นวัฒนธรรมที่อนุรักษ์ไว้ในชุมชน ทั้งยังมีหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนที่มีอาจารย์ทรงชัย วรรณกุล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานวั ฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)

สำหรับบ้านโตนดนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมา ย อาทิ ในหมู่บ้านจะมีหอวัฒนธรรม ที่มีงานแสดงกิจกรรมต่างๆ ของวัฒนธรรมไทยวน มีของสะสมพื้นบ้านต่างๆ เช่น เรือนไทยโบราณของเจ้าเมืองสระบุรี (หลวงจบกระบวนยุทธ) เรือนของเสือคง โจรเลื่องชื่อในจังหวัดสุพรรณบุรีในอดีต นอกจากนี้ ยังมีผ้าทอโบราณที่สะสมไว้อีกหลายร้อยผืน มีพิพิธภัณฑ์เรือลุ่มแม่น้ำป่าสัก ที่เก็บและจัดแสดงเรือชนิดต่างๆ ที่ใช้ในลุ่มแม่น้ำป่าสักและภาคกลางกว่า 20 มีบ้านต้นตาล ที่มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยวน มีวัดโตนด วัดเขาแก้ววรวิหาร วัดศาลาแดง และวัดสูงเสาร้องไห้ที่มีศาลแม่นางตะเคียนที่โด่งดัง

และนอกจากจะได้เที่ยวแล้วยังจะได้ชอปปิ้งซื้อสินค้าส ินค้าศิลปะหัต กรรมของชุมชนด้วย ที่บ้านโตนดมีสินค้าที่ระลึก OTOP หลายอย่างให้ซื้อหา อาทิ งานประดิษฐ์ดอกไม้จากดินและผ้าใยบัว การทำโคมซึ่งเป็นโคมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยวน และมีกล้วยอบม้วนรสหวานให้ซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝา กคนทางบ้านด้วย

นักท่องเที่ยวที่สนใจไปท่องเที่ยวหมู่บ้านโตนด จ.สระบุรี สามารถเดินทางโดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 กรุงเทพฯ – สระบุรี ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองไปทางจังหวัดลพบุรี ถึงแยกเสาไห้ ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายตามป้าย ปากบาง (ทางหลวงหมายเลข 3225) หรือติดต่อสอบถามไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โทร. 0-3633-3348 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี โทร. 0-3622-1020 และสำนักงานพัฒนาอำเภอเมือง โทร. 0-3621-1376

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon