Saturday, July 4, 2009

เคล็ดลับอายุยืนในวัยชรา "ตั้งเป้าหมายในชีวิต"

 
แม้มนุษย์จะไม่สามารถมีชีวิตอมตะได้เหมือนใน การ์ตูนหรือเทพนิยาย ที่เพียงขอพรจากเทพเจ้ามังกรก็อาจประสบความสำเร็จ แต่การตั้งเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไร หรือสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ ก็ตาม กลับมีผลทำให้อายุยืนขึ้นได้เช่นกัน

" เราพบว่า คนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ยิ่งใหญ่จะมีอายุที่ยืนยาว กว่าคนที่ไม่ค่อยมีเป้า หมายในชีวิต ไม่ว่าเป้าหมายในชีวิตจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ เช่น การได้เสียสละตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือเรื่องเล็กน้อย เช่น การอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งให้จบ ก็มีผลทั้งสิ้น" ดร.แพทริเซีย บอยล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาและจิตวิทยาแห่ง Rush University Medical Center ในชิคาโกกล่าว

"ถ้าคุณมีเป้าหมายในชีวิต คุณจะพบว่าชีวิตคุณมีคุณค่า และนั่นจะทำให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น"

บอยล์และทีมนักวิจัยได้ทำการศึกษาผู้สูงอายุจำนวน 1,238 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาเรื่องความจำเสื่อม และอายุโดยเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมการวิจัยคือ 78 ปี ซึ่งพบว่า ชีวิตหลังการเกษียนของผู้สูงอายุที่ผันตัวมาเป็นอาสา สมัคร มีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ว่าง ๆ

ซึ่งในจุดนี้ ดร.บอยล์ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เกิดขึ้นเพราะเหตุใด แต่ อาจเป็นไปได้ว่า ความรู้สึกเป็นสุขที่ได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่น เป็นพลังส่งต่อให้กับระบบต่าง ๆ ของร่างกายให้ยังทำงานได้อย่างดี และความสุขทางใจนี้ก็ยังเป็นเหมือนเกราะป้องกันโรคเจ ็บป่วยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ในวัยสูงอายุด้วย

สอดคล้องกับแนวคิดของ ดร.แกรี่ เคนเนดี้ ผู้อำนวยการของ Montefiore Medical Center แห่งนิวยอร์กที่ให้ความเห็นว่า เขามักจะพบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตมักจะมีสุขภาพที่แ ย่ลง

"อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความชัดเจนว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล ระหว่างการมีเป้าหมายในชีวิต กับการมีอายุยืนยาวในผู้สูงอายุ ซึ่งต้องคาดหวังว่าในงานวิจัยชิ้นต่อไปจะได้พบตัวแปร อื่น ๆ มากกว่านี้"

เรียบเรียงจากเฮลท์เดย์นิวส์

............................................................

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon