Thursday, July 2, 2009

ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง แต่ทำไมถึงเป็น"มะเร็งปากมดลูก"

คุณผู้หญิงหลายคนคงเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับ

โรคมะเร็งปากมดลูกกันมาบ้าง แต่อาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว หรือแม้กระทั่งมีความเข้าใจผิดว่าตัวเองไม่มีความเสี ่ยงที่จะเป็นเพราะมี สามีคนเดียว ทว่าในความเป็นจริง ผู้หญิงวัยเจริญพันธ์ุทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ และข้อเท็จจริงที่หลายคนยังไม่ทราบก็คือมะเร็งปากมดล ูกเป็นมะเร็งที่คร่า ชีวิตหญิงไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 จึงไม่แปลกที่เราจะพบผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับความทุกข ์ทรมานของโรคนี้มาแล้ว หลายราย

รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ หัวหน้าหน่วยมะเร็งนรีเวช ภาควิชาสูติ ศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อธิบายว่า "โดยปกติโรคนี้มักไม่ค่อยแสดงอาการจน 10-15 ปีแล้ว หรือแสดงอาการเมื่อก้าวไปเข้าระยะที่ 2 หรือ 3 ไปแล้ว สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อ Human Papilloma Virus หรือ "เอชพีวี" ซึ่งชอบอยู่บริเวณผิวที่มีความชุ่มชื้น ไม่ว่าจะเป็นซอกเล็บ ปาก และโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศ

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนโสด แต่งงานและมีคู่นอนคนเดียว หรือมีคู่นอนหลายคนก็มีโอกาสติดไวรัสชนิดนี้ได้ทั้งน ั้น แต่ในกรณีของคนที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย ซึ่งมีโอกาสที่จะมีคู่นอนหลายคน จะมีความเสี่ยงสูงมากกว่าคนอื่น"

...ปัจจุบันผู้ป่วยโรคนี้มีแนวโน้มอายุน้อยลงมาก สถิติล่าสุดในประเทศไทยคือพบเด็กหญิงอายุ 12 ปีเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้ว มะเร็งปากมดลูกจึงเป็นโรคที่คุณผู้หญิงพึงระวังอย่าง ยิ่ง

ทางป้องกันโรคนี้ที่สําคัญคือ 1) อย่าอายที่จะไปพบหมอเพื่อตรวจ Pap Smear เป็นประจําทุกปี เพื่อตรวจว่าติดเชื้อเอชพีวีหรือไม่ ถ้าพบจะได้รีบรักษาให้ทันท่วงที 2) ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่นการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย

การมีคู่นอนหลายคน การสูบบุหรี่ 3) และถ้าสามารถฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวีร่วมกับการตรวจ Pap Smear ก็จะได้ผลดีที่สุดในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon