Thursday, July 2, 2009

4 วิธี วางแผนการเงิน เพื่อการศึกษาของลูก


การศึกษาเป็น อีกสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ทุกคนสามารถปลูกฝั ง ให้ติดตัวลูกได้ตลอดไป ยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีการแก่งแย่งแข่งขันและพัฒนา เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การวางรากฐานการศึกษาที่ดีและถูกต้องจึงเป็นหัวใจหลั กที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูก และแน่นอนว่าเมื่อพูดถึง การศึกษา นอกเหนือจากที่พ่อแม่ต้องหาความรู้เพื่อเลือกแนวทางก ารศึกษาที่เหมาะสมให้กับลูกแล้ว การวางแผนทางด้านการเงินที่ดีก็สำคัญไม่แพ้กัน

1. เลือกแนวทางการศึกษา
คุณพ่อคุณแม่แต่ละคนแต่ละบ้านคงมีหลักคิดและปัจจัยที ่ใช้เลือกแนวทางการศึกษาให้ลูกต่างกันไป บางคนเริ่มต้นด้วยโจทย์ที่คำนึงถึงความสำคัญของภาษาจ ึงเลือกโรงเรียนนานาชาติ หรือบางคนอาจเลือกโรงเรียนสองภาษา ทั้งนี้ อีกปัจจัยที่สำคัญมากไม่แพ้กัน คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอม ค่าเดินทาง เสื้อผ้า อาหาร ซึ่งต้องนำมาประกอบการตัดสินใจด้วย

2. ตรวจสอบฐานะการเงิน
พร้อมกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนในข้อแรก คุณพ่อคุณแม่ต้องวางแผนและเก็บออมเงินเพื่อการศึกษาข องลูกตั้งแต่เนิ่นๆ และควรประมาณการรายได้ของตัวเองและค่าใช้จ่ายที่จะเก ิดขึ้นตามช่วงอายุลูก เพื่อคาดการณ์ฐานะทางการเงินของครอบครัวในอนาคต

3. วางแผนและเก็บเงิน
เมื่อมีโรงเรียนที่เลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายไว้ในใจ และทราบถึงฐานะการเงินของครอบครัวในปัจจุบันและที่ คาดการณ์ในอนาคตแล้ว ลองหารายละเอียดเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่ต้องใช้จริงทั้งค่าเทอม ค่าเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ เพื่อคำนวณว่าระยะเวลาที่ลูกเรียนทั้งหมด ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ เมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับฐานะทางการเงินที่แท้จริงข องตัวเองแล้ว แนวทางที่วางแผนการศึกษาให้ลูกนั้น มีความเป็นไปได้ มากน้อยเพียงใด จำเป็นต้องวางแผนการออมเงินอย่างไร หรือหารายได้เพิ่มอีกเดือนละเท่าไหร่

4. เคล็ดลับเก็บออมเงินให้งอกเงย
+ รู้จักออมอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงแรกให้หักเงินเดือนไว้ก่อนประมาณ 10% ของรายได้ แล้วนำไปฝากธนาคาร หลักสำคัญคือต้องมีวินัย และกำหนดเป้าหมายชัดเจนว่าออมไว้เพื่อการศึกษาของลูก จะไม่เผลอไผลนำออกมาใช้ก่อนเวลาอันควร
+ รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด เลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็น คุ้มค่าและใช้งานได้จริง รักษาสิ่งของต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะกับการใช้งานได้นานๆ
+ รู้จักเลือกลงทุน เมื่อมีเงินฝากในธนาคารจำนวนหนึ่งแล้ว อาจมองหาช่องทางการลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย มากขึ้น เช่น ลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องคำนึงเสมอว่าการลงทุน มีความเสี่ยง หากต้องการผลตอบแทนสูง ก็ต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วย

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon