Wednesday, July 22, 2009

ซาลาแมนเดอร์ สัตว์สี่ขาใหม่ ตัวแรกที่พบในสหรัฐในรอบ 50 ปี

แพตช์โน้ส ซาลาแมนเดอร์ (Patch-nosed salamander) สัตว์สี่ขาใหม่ ตัวแรกที่พบในสหรัฐในรอบ 50 ปี

นัก ชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา พบซาลาแมนเดอร์ตัวยาว 2 นิ้วเป็นครั้งแรกเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ที่ลำธารในเมืองเขาอัปปาเลเชียน รัฐจอร์เจีย และตั้งชื่อให้ว่า แพตช์โน้สซาลาแมนเดอร์ (Patch-nosed salamander) นับเป็นสัตว์สี่ขาใหม่ตัวแรกที่พบในสหรัฐในรอบ 50 ปี
ที่มา:http://webboard.yenta4.com/topic/326068

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon