Tuesday, July 14, 2009

วิธีง่าย ๆ ช่วยถนอมพลังงานแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค


วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยถนอมพลังงานแบตเตอรี่ของ Notebook ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP ให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น ไม่หมดเร็วเกินไปนั้น (กรณีนี้แบตเตอรี่ต้องไม่เก่า หรือเสื่อมสภาพแล้วนะครับ) มีเทคนิค 7 ข้อซึ่งน่าจะช่วยคุณได้ ลองนำไปปฏิบัติดูนะครับ

1.ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่ใช้ว่ายังคงสามารถชาร์จพลังงานได้เต็มหรือไม่ ซึ่งขั้นตอนของการทดสอบโดยทั่วไป ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อน (ดูจาก Power Meter ใน Power Options) จากนั้นปิด Notebook ถอดแบตเตอรี่ออก เพื่อทดสอบว่ายังสามารถชาร์จประจุได้เต็มหรือไม่ โดยมองหาปุ่มที่ใช้ทดสอบที่อยู่บนแบตเตอรี่ ซึ่งบางรุ่นก็จะมีส่วนแสดงผลเล็ก ๆ ให้สังเกตได้ง่าย ทั้งนี้จะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ของผู้ผลิตแต่ละเจ้า

2.ถ้าไม่จำเป็นต้องออนไลน์กับเครือข่ายใด ๆ แนะนำให้ออฟไลน์จะดีกว่า (ยกเลิก (disable) การเชื่อมต่อกับเครือข่าย) การเชื่อมต่อเครือข่ายตลอดเวลาจะทำให้ Notebook ต้องใช้พลังงานมากกว่าปรกติ

3.ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากพอร์ต เมื่อไม่ได้ใช้งาน

4.ยกเลิกโพรเซสแบ็กกราวนด์ที่ไม่จำเป็นออกให้หมด อย่างเช่น Rnaap ซึ่งถูกโหลดตอนไดอัลอัพ และค้างอยู่ในหน่วยความจำ หรือ Msmsgs.exe กรณีที่คุณไม่ได้ใช้ Microsoft Messenger เป็นต้น แต่ห้ามยกเลิกโพรเซสของซอฟต์แวร์

ไฟร์วอล หรือแอนตี้ไวรัส เพราะจะทำให้ระบบของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง นอกจากนี้ยังห้ามลบโพรเซสที่สำคัญของ Windows XP ซึ่งได้แก่ Explorer.exe, LSASS.EXE, services.exe, System และ WINLOGON.EXE ส่วนวิธีกำจัดโพรเซสที่ไม่จำเป็นให้เรียกโปรแกรม Task Manager (กดปุ่ม Ctrl-Alt-Del) แล้วคลิกแท็บ Processes เลือกโพรเซสที่ต้องการลบออกจากหน่วยความจำ คลิกปุ่ม End Process
5.เปลี่ยน Screensaver เป็น “Blank Screen” เพราะไม่จำเป็นเลยที่คุณต้องเสียพลังงานเพื่อแสดงภาพดอกไม้ไฟ ตู้ปลา ฯลฯ

6.ไม่ควรกำหนดให้ซอฟต์แวร์สแกนระบบโดยสมบูรณ์ขณะที่ไม่ได้เสียบปลั๊ก เพราะจะทำให้พลังงานของแบตเตอรี่หมดเร็วจนน่าใจหาย (กรณีของการสแกนหา

สปายแวร์ด้วย)
7.สำคัญที่สุดคือ เมื่อเวลาที่ Notebook ไม่อยู่ในระหว่างการใช้งาน แนะนำให้ชัตดาวน์ระบบ หรืออาจจะเข้าโหมดสแตนด์บาย (standby) หรือไฮเบอร์เนต (hibernate) จะดีกว่าการเปิดเครื่องทิ้งไว้เฉย ๆ
เชื่อว่าหากปฏิบัติตามเทคนิคง่าย ๆ ทั้ง 7 ข้อนี้แล้ว คุณจะสามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่บน Notebook ได้นานขึ้น ไม่ต้องชาร์จบ่อยเหมือนแต่ก่อน ลองไปทำดูนะครับ สำหรับวิธียืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ แนะนำให้ใช้พลังงานจาก

แบตเตอรี่ให้หมดทุกครั้ง แล้วจึงชาร์จใหม่จนเต็ม และเมื่อเต็มแล้วก็ควรใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แทนการเสียบปลั๊กต่อเนื่องเป็น เวลานาน ๆ เพราะแบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วครับ


ที่มา:ohozaa.com
...........................................................................

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon