Thursday, July 2, 2009

ความแตกต่างระหว่างไข้เลือดออกกับโรคชิคุนกุนยา

โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีลักษณะการติดต่อแ ละสายพันธุ์คล้ายไข้ เลือดออกเดงกี่ หรือที่เรารู้จักกันว่าไข้เลือดออก ที่ต่างออกไปก็คือไม่มีการรั่วไหลของสารเหลวออกนอกเส ้นเลือดหรือทำให้เกิด อาการช็อกเหมือนไข้เลือดออก นอกจากนั้นยังมีความแตกต่างที่สังเกตได้ และน่าระแวดระวังดังนี้ค่ะ


ความแตกต่างระหว่างไข้เลือดออก กับการติดเชื้อชิคุนกุนยา


1. ในชิคุนกุนยา มีไข้สูงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันกว่าในไข้เลือดออก คนไข้จึงมาโรงพยาบาลเร็วกว่า

2. ระยะของไข้สั้นกว่าในไข้เลือดออกเดงกี่ ผู้ป่วยที่มีระยะไข้สั้นเพียง 2 วันพบในชิคุนกุนยาได้บ่อยกว่าในไข้เลือดออกเดงกี่ ที่โดยส่วนใหญ่ไข้ลดลงใน 4 วัน

3. ถึงแม้จะพบจุดเลือดได้ที่ผิวหนัง และการทดสอบทูนิเกต์ให้ผลบวกได้ แต่ส่วนใหญ่จะพบจำนวนทั้งที่เกิดเอง และจากการทดสอบน้อยกว่าในไข้เลือดออกเดงกี่

4. ไม่พบผื่นหายในไข้ชิคุนกุนยาเหมือนในไข้-เลือดออกเดงกี่ที่มีลักษณะวงขาว ๆ

5. พบผื่นแดงได้แบบปื้นแดง ๆ และตาแดงในชิคุน-กุนยาได้บ่อยกว่าไข้เลือดออก

6. พบอาการปวดตามเนื้อตัว ปวดตามข้อ ในชิคุน-กุนยาได้บ่อยกว่าในไข้เลือดออก

7. ในชิคุนกุนยาเนื่องจากไข้สูงฉับพลัน จึงพบการชักร่วมกับไข้สูงได้ถึง 15% ซึ่งสูงกว่าในไข้เลือดออกเดงกี่ถึง 3 เท่า


ส่วน การรักษานั้นไม่มีการรักษาที่จำเพาะเจาะจง แต่เป็นการรักษาแบบประคับประคอง เช่นให้ยาลดอาการไข้ ปวดข้อ และการพักผ่อน... ระมัดระวัง และดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้...


ที่มา .... ขวัญเรือน

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon