Thursday, July 2, 2009

ส โ น ไ ว ท์

ที่สวรรค์ชั้น 18 เป็นชั้นสำหรับสาวบริสุทธิ์เท่านั้นใครจะมาอยู่ชั้นน ี้ได้

ต้อง virgin เยื่อพรหมจรรย์ต้องอยู่ครบ ขาดนิดขาดหน่อยไม่ได้

แล้วก็มีสาวสวยนางหนึ่งมารายงานตัวขออยู่สวรรค์ชั้นน ี้

เทวดาผู้ตรวจความบริสุทธิ์ ก็จัดการตรวจเยื่อพรหมจรรย์ปรากฏว่าเยื่อพรหมจรรย์

ของสาวน้อยนางนี้ยังไม่ขาด อยู่ดีครบถ้วนเพียงแต่มีตำหนิเล็กน้อย

กล่าวคือที่เยื่อพรหมจรรย์มีจุดเป็นจ้ำเล็กๆ นับได้เจ็ดจุด

เทวดาไม่สามารถตัดสินได้ว่าจะยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่ หรือไม่ จึงถามสาวน้อยว่า

“เธอชื่ออะไร “ สาวน้อยก็ตอบไปทันใดว่า หนูชื่อ “ส โ น ไ ว ท์ “ ค่า

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon