Thursday, July 2, 2009

ระวัง!! การกินยากับน้ำผลไม้คนเราส่วนใหญ่เวลาไม่สบายก็จะต้องรับประทานยาเข้าไป บางคนอาจรับประทานยากับน้ำเปล่า หรืออาจรับประทานยากับน้ำผลไม้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การรับประทานยากับน้ำผลไม้นั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายไ ด้


โดยทางคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่ ซานฟรานซิสโก ซึ่งได้เปิดเผยผลการวิจัยว่า น้ำผลไม้นั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกาย ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาของยาหมดลงไปได้ เพราะก่อนที่ยานั้นจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด น้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ใช้ในการรักษาโรค มะเร็ง ความดันโลหิตสูง หัวใจล้มเหลว และโรคภูมิแพ้ต่างๆ รวมไปถึงยาที่ใช้กับผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายอวัยวะใหม่

นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ได้รับการเปิดเผยก่อนหน้านี้ ยังบอกถึงอันตรายของน้ำผลไม้ในแง่ที่ส่งผลต่อการรับป ระทานยาเช่นกัน เพราะฤทธิ์ในการทำลายเอนไซม์ในร่างกาย ซึ่งทำหน้าที่ในการสกัดกั้นไม่ให้ยาเข้าสู่กระแสเลือ ดมากจนเกินไป เมื่อเอนไซม์ชนิดนี้ลดลงจะทำให้ตัวยาบางชนิดรวมถึงยา ที่ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตและแอนติฮิสตามีน (Antihistamines) มีฤทธิ์ในการรักษารุนแรงขึ้น เพราะในบางกรณีที่ร่างกายได้รับตัวยามากเกินขนาด จะเป็นการก่อให้เกิดผลเสียต่อการรักษาและร่างกายผู้ป ่วยได้

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วคราวหน้าถ้าจะรับประทานยาก็ควรง ดการรับประทานยากับน้ำผลไม้จะดีกว่าจะได้ปลอดภัยกับต ัวเอง..

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon