Wednesday, July 1, 2009

ผลจากยาคุมฉุกเฉิน

คำถาม

ดิฉัน อายุ 45 ปี มีลูกแล้ว 2 คน ดิฉันกับแฟนอยู่กันคนละจังหวัด แฟนอยู่ใต้ ส่วนดิฉันอยู่กรุงเทพฯ 1-2 เดือนจะเจอกัน 1-2 ครั้ง เวลามีเพศสัมพันธ์กันก็จะเป็นฝ่ายทานยาคุมฉุกเฉิน แต่พอหลังจากมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีเลือดออกคล้ายประจำเ ดือน แต่ไม่ใช่ประจำเดือน เลือดที่ว่าเกิดจากอะไร แล้วจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่าคะ จาก...กุ้ง สุพรรณบุรี

คำตอบ

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน หรือยาคุมชั่วคราว เป็นยา ที่มีส่วนประกอบเหมือนยาคุมกำเนิดแบบธรรมดา แต่มีปริมาณยามากกว่าแบบฮอร์โมนผสม ซึ่งประกอบด้วย ฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสติน รวมกัน และอีกชนิดเป็นแบบฮอร์โมนเดี่ยว

ซึ่ง มีฮอร์โมนโปรเจสติน เพียงอย่างเดียว ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว มีข้อดีคือ มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 85 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งมากกว่าแบบฮอร์โมนผสม ซึ่งมีประสิทธิภาพ เพียง 75 เปอร์เซ็นต์และมีผลข้างเคียงเช่นคลื่นไส้อาเจียนน้อย กว่า

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินหรือยาคุมชั่วคราว จะมีคุณสมบัติเข้าไปขัดขวาง การตกไข่ หรือทำให้การตกของไข่ล่าช้าไปกว่าเดิม

ทำให้มีการโบกพัดขนอ่อนของปีกมดลูกไม่ดีและอาจมีผลทำ ให้เนื้อเยื่อของผนังมดลูกที่กำลังก่อตัวหนาขึ้น
ทำ ให้ผนังเยื่อบุโพรงมดลูกไม่พร้อมต่อการฝังตัวและจะไป ขัดขวางการผสมระหว่าง ไข่กับอสุจิโดยตรง ซึ่งคุณสมบัติของยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินอาจจะทำให ้เกิดการตั้งครรภ์นอก โพรงมดลูกได้

โดยทั่วไปเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน จะรับประทานเม็ดแรกภายใน 72 ชั่วโมง หรือภายใน 3 วัน และรับประทานเม็ดที่ 2 หลังจากนั้นอีก 12 ชั่วโมง สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ถึง 75-85 เปอร์เซ็นต์

ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ ได้มีผู้หันมานิยมใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน แทนการคุมกำเนิดแบบปกติ ซึ่งวิธีดังกล่าว

เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูกและเสี่ยงต่อการที ่มีเลือดออกกระปริดกระ ปรอย ทั้งยังเป็นอันตรายต่อผู้ใช้มากกว่า ที่สำคัญ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับ การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินมากพอ
เมื่อ รับประทานยาคุมฉุกเฉินนี้ไป 2-3 วัน ก็อาจจะทำให้เลือดออกได้ เพราะยาคุมฉุกเฉินจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผนังเ ยื่อบุโพรงมดลูกทำให้ ผนังเยื่อบุโพรงมดลูกมีการหลุดลอก

ฉะนั้นคนที่ทานยาคุมฉุกเฉินนี้เกิน 4 เม็ดต่อเดือน ก็จะทำให้การมาของประจำเดือนรวนได้ หรือมีเลือดออกผิดปกติได้

แต่ ถามว่าเลือดที่ออกมานั้นอันตรายหรือเปล่า เมื่อดูจากอายุ 45 ปี คงต้องกลับมาดูว่าบางทีเลือดที่ออกอาจเกิดจากสาเหตุอ ื่นแอบแฝงหรือเปล่า อันดับแรกคงต้องสำรวจตัวเองว่าหากไม่ได้ทานยาเม็ดคุม กำเนิดแบบฉุกเฉินประจำ เดือนมาปกติหรือเปล่า

ถ้าหากประจำเดือนมาปกติในช่วงที่ไม่ได้ทานยา แต่พอรับประทานยาแล้วมีเลือดประจำเดือนผิดปกติออกกระ ปริดกระปรอยนั่นก็แสดง ว่าน่าจะเป็นผลจากยา

ด้วยวัย 45 ปีอาจจะมีสภาวะบางอย่างที่ทำให้เกิดปัญหาของการที่มี เลือดออกผิดปกติได้เช่น เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติที่อาจจะก่อให้เกิดมะเ ร็งของโพรงมดลูกหรือไม่ คงต้องทำการขูดมดลูกเพื่อดูผนังเยื่อบุรอยต่อของปากม ดลูกกับผนังโพรงมดลูก และเยื่อบุโพรงมดลูกข้างในถึงจะทราบ


หรือเลือดที่ออกผิดปกติ อาจจะเป็นจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่โพรงมดลูกเช่น เป็นจากปากมดลูกอักเสบปากมดลูกมีแผลหรืออาจจะเป็นมะเ ร็งของปากมดลูกหรือไม่ คงต้องตรวจภายในและเช็กมะเร็งปากมดลูกถึงจะทราบปัญหา


ใน กรณีนี้ หากมีบุตรแล้วและไม่ต้องการมีบุตรอีก คุณหมออยากให้เปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิด โดยการให้ฝ่ายชายทำหมัน หรือฝ่ายหญิงทำหมัน หรือหากยังอยากที่จะมีบุตรก็คงต้องให้สามีสวมถุงยางอ นามัย หรือไม่คุณผู้หญิงก็ต้องรับประทานยาคุมกำเนิดแบบต่อเ นื่อง

หรือฉีดยาคุมกำเนิด น่าจะดีกว่าการรับประทานยาคุมฉุกเฉินที่มีผลข้างเคีย งต่อคุณผู้หญิง และบางครั้งอาจพลาด แล้วเกิดการตั้งครรภ์ได้...

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon